یک نظر

 1. 1

  ناشناس

  نگرفتم
  راهکار چیست
  البته شما صورت مسئله را پاک کردید.
  خوب چیست
  بد چیست
  فرهنگ چیست
  متولی کیست
  گر معیار خدا باشد جرو بحث چیست

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.