یک نظر

  1. 1

    فرهنگي

    مراسمات بسيار خوبي بودند .واين مراسمات بيانگر ااين موضوع مهمند كه اداره اموزش و پرورش منطقه نوسود هم به تقويت ببعدجسمي دانش آموزان و هم بعد معنوي انها توجه دارند و يك سو نگر نيستند دست همه مخصوصا مدير اداره اقاي وهابي كه حقيقتا زحمات شايسته و قابل تقدير ايشان بر كسي پوشيده نيست درد نكند و سپاس براي مديران اين دانش اموزان و ساير برنامه ريزان اداره

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.