4 Comments

 1. 4

  باينگاني

  با سپاس از آقای غلامی که این مطلب ارزشمند را مطرح کردند.
  اما به نظرم توجه به این نکته لازم و ضروری است که بحث از علیت، در علوم طبیعی متفاوت از بحث از علیت در علوم انسانی است. در علوم طبیعی به دلیل ویژگی تقریباً ثابت تر پدیدها و مساله نبودن ارزش، آگاهی و اخلاق، علیت به نوعی بیشتر امکان پذیر است و بر همین اساس علوم طبیعی به دنبال کشف قوانین علی برای توضیح جهان طبیعی هستند، که البته در نهایت هدف سلطه بر آن است. اما در علوم انسانی به دلیل وجود مسایل فوق، رسیدن به علیت امکان ناپذیر و در نهایت می توان از احتمال سخن به میان آورد، مخصوصاً اینکه پیچیدگی و برساختی بودن جهان اجتماعی این امر را ناممکن تر می سازد. درعلوم انسانی اساساً غلبه با رئالیسم نیست، بلکه ایده الیسم غالب است و از نظر معرفت شناسی نیز در علوم انسانی به جای تجربه گرایی، برساخت گرایی غالب است. بر همین اساس از نظر روشی نیز علوم انسانی نمی توانند از روشهای علوم طبیعی استفاده کند و پوزیتویسم معنایی ندارد. پس اساساً بحث از علیت در علوم انسانی معنادار نیست، بلکه به جای آن باید بر تفهم و تجربه زیسته تاکید کرد. جهان علوم انسانی از ثبات کمتری برخوردار است و نمی توان قوانین علی بر آن تحمیل کرد. از سوی دیگر تمام تلاشی که در رشته های علوم انسانی برای رسیدن به علیت صورت می گیرد، ناشی از تصور هژمونیک علم به معنای تجربی است، که همه عرصه های علم را فتح نموده است و علو م انسانی برای اثبات خود به معنای علم، تلاش دارند لباس علم تجربی را به تن کنند، غافل از اینکه همین امر موجب سترون شدن آنها شده است.
  به نظر بحث شوپنهاور، در پس زمینه تاریخی و بحرانی «نبرد روشها» مطرح شده است که وی در مناقشه میان طبیعت گرایان و تاریخ گرایان، جانب طبیعت گرایان را گرفته است. بدون توجه به این پیشینه تاریخی فهم نظرات شوپنهاور ممکن نیست.

  پاسخ دادن
 2. 3

  ناشناس

  مطلب خوبی بود. قانون علیت را نمی توان دقیقا اثبات کرد و یا رد کرد .در فیزیک کوانتوم این قانون به چالش کشیده شده است از طرفی هم اگر به قانون علیت معتقد باشیم می توان گفت که شاید بدون علت ظاهر شدن ذرات کوانتوم در یک مکانی هم علتی دارد.

  پاسخ دادن
 3. 2

  مختارجباری

  بادروود خدمت شما دوست وهمکار گرامی جناب آقای غلامی عزیزوبا سپاس از شما بخاطر درج مقالات ومطالب سودمندتان
  پیرو مطلب تان ،جهت ایجاد دگرگونی وفرآیند تغییر درجامعه نه علت راباید مستقل از زمان ونه بایستی برزمان پیشی گرفت بلکه باید شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی و… جامعه رابا زمان همسو ویا به عبارت دیگرهمزمان کرد.تجربه نشان داد علت شکست اکثرایدئولوژی هاومکاتب فکری وسیاسی ،به طورمثال کومنیسم این بود که شرایط جامعه راایستا فرض کرده بود ومتوجه گذشت زمان نبود واین درمورد هر ایدئولوژی جموداندیش دیگری نیز صادق است که اگرخودرابا شرایط زمانی خویش تطبیق ندهد و زمان وشرایط جامعه راایستا فرض کند محکوم به نابودیست واتفاقا توسط همین زمان نیز محوخواهدشد .به عنوان مثال جریان تاریخ همانند رودخانه ای خروشان ودرعین حال جاریست ،فرض کنید شخصی سواربرقایقی (جامعه)دارددراین رودخانه طی طریق می نماید وشما کنار رودخانه ایستاده اید(ایدئولوژی) ومیخواهید بااو صحبت کنید ومسیرصحیح راجهت طی مسیربه او نشان دهید در طی مدت کوتاهی که از کنار شما رد می شود شخص سخن شما را میشنود وشاید بدان نیز عمل نماید اما رودخانه کارخود رامی کند واوراباخود می برد واگربخواهید جلوی جریان وحرکت رودخانه رابگیرید، روشی که همه ی سیستم ها وحکومت های ایدئولوگ کرده ومی کنندومتاسفانه هم خود وهم قایق ،هردوباهم غرق شده وخواهند شد واگر شما درجای خود ساکن باشید هرقدرهم که فریاد بزنید اوصدای شما را نمی شنود وکم کم از نظر او محو خواهید شد مگر اینکه به دنبال آن بدوید یا به طوردقیق خود را با زمان او وفق دهید.
  رودخانه مسیرخود را پیدا می کند .
  با سپاس-مختارجباری

  پاسخ دادن
 4. 1

  همشهری

  ممنون از حضورتان مطالب شما مفید و اموزنده است .

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.