یک نظر

  1. 1

    بهروز شفیعی

    کاک حیدر عزیز انشاا… خداوند بزرگ کمک حال همه کسانی باشد که دغدغه دین و مسائل مهم جامعه را دارند. تذکره ها کم شده اند که امید وارم روز به روز بر تعداد ذاکرین افزوده شود.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.