یک نظر

  1. 1

    شهروند

    لطفا اگرقراراست تصمیمی درخصوص تعطیلی مدارس درروزیکشنبه اتخاذگرددقبل ازاینکه فرداصبح دانش اموزان ازخانه خارج شوند گرفته شود نه اینکه دانشاموزان درراه مدرسه برگردند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.