یک نظر

  1. 1

    پاوه

    برادر بنده که ناشنوست،هیچگونه حقوق یا کمک مالی از این سازمان دریافت نمیکند.دلیلی هم ندارد سالیانه حتی یکبار هم به ایشان کمکی بشودو هیچ ضربه ای به بهزیستی پاوه وارد نمیشود،لطف کنید کسانی که در شهرستان پاوه وجود دارند را دریابید،چون براستی مظلومترین افراد جامعه اند.با تشکر از ریاست بهزیستی شهرستان پاوه و همکاران گرانقدرشان.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.