یک نظر

  1. 1

    فرهنگی

    هرچه کنید راه حلی را ندارد بانه وره مشکل را دارد بیایید از باینگان آب شهر با نه وره را تامین نمایید چون باینگانآب بیشتری را دارد

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.