یک نظر

  1. 1

    کژال م روستا خانقاه

    از سلا م پاوه انتظار داریم ،،،،،،مردم خوب ما سنگ تمام گذاشتند ……… به یاری مردم زلز له زده شتافتند دست خوش سپاس وانتظاری از جنابتان دارم کاکه صالحی با تشکر مانند جشنواره انار اطلاع رسانی بیشر ی شود در رابطه کمبودها آنها چون خبر محلی همین سایت است

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.