یک نظر

  1. 1

    باینگان

    دفتر پیخوان خدمات باینگان فیشی را واریز می کنیم مبلغ ۵۰۰ تومان می برد برای مهر دریافت .آیا این قانونی است چرا برخورد نمی شود یا اینکه وظیفه مخابرات و اداره برق وآب و فاضلاب است که مبلغی به ایشان بدهد .خواهشمند است مساعدت فرمایید .

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.