3 Comments

 1. 3

  متین پیرصنعان

  الان جوانان پاوه بیکار هستند امروز اون جایزه پنچ میلیون را تقسیم بین پنج نفر می شد وهر نفر یک میلیون تا پنچ میلیو ن را به یک نفر دادند

  پاسخ دادن
 2. 2

  متین پیرصنعان

  متاسفانه ما هم رفتیم پیاده روی جای مناسبی نداشتند وجمعیت هم زیاد بود همایش ها باید فکرمکانی مناسب وامکاناتی در خور مردم باشند

  پاسخ دادن
 3. 1

  شرکت کننده

  متاسفانه مارفتیم اما بعلت امکانات نا‌کافی صداو میکروفون ضعیف چیزی نشنیدیم فقط جمعیت رامشاهده کردیم وبس کاش قبل از برگزای این همایشها فکر مکانی مناسب وامکاناتی در خور مردم باشند.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.