یک نظر

  1. 1

    هورامان بکر من

    جناب شریفی مسول گردشگری باسپاس در رابطه معرفی روستای نسمه ولی معرفی روستاهای دیگر قبلا جز قطب گردشگری بودند از جمله روستا های بکر شمشیر خانقاه هجیج نودشه میگور زردویی طبق تایید ه خود شما انتظار ی از جنابتان داریم بطور کلی به کل روستا ها اشار ه شود وایا دهیار روستاهای دیگر کوتاهی داشتند در امر گردشگری ویا سیاسی کاری اداری متن نظر خود قرار داد انشا ا این نباشد وبا توجه معرفی شما که خانقاه قطب گردشگری است و………؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ویا غیر این است شما گزارش دهنده به رسانه هستی؟؟؟؟؟؟؟

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.