یک نظر

  1. 1

    جاهعه هدف

    سلام لطفا کنید کمی خود و پرسنل تحت امرخودرا دربرخوردباجامعه هدف درهنگامه مراجعه به بنیاد اصلاح فرماید

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.