یک نظر

  1. 1

    معلمی گوشه نشین

    هر سال در این ایام مراسم عروسی در یکی از سالنها برگزار می شود و اسمش را تکریم مقام معلم می گزارند آیا اگر این مراسم برگزار نشود چیزی از معلمان کم می شود و برعکس و هر سال مانند مسابقه و چشم و هم چشمی در مناطق همجوار این عروسی رنگین تر برگزار می شود چرا برای کارمندآن بانک و مخابرات و سایر ارگانها مانند شرکت نفت و غیره مراسم نمی گیرند مراسم مال معلمان و پول و امکانات مال سایرین یک نگاه به بیمه کارمندآن بانک بیندازید و یک نگاه به بیمه معلمان دیگر مراسم به چه درد من می خورد این مراسم عروسی را هم به آنها بدهند بگذار خوش باشند الکی چرا باید خوش باشیم هر چند می دانم این کلمات منتشر نمی شود ولی آقای صالحی عزیز کدامیک از این حرفها دروغ است .

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.