5 Comments

 1. 5

  باز نشسته فرهنگی ف

  بنده که با ز نشسته هستم مسو لی از مرکز به شهر مان بیاید نه فر ماند ار نه نماینده او نه عضو شورا نه شهردار و…… وهلال اخمر نه افراد ستا د اسکان ..وفقط چند نفر جعمع شدند کنار ایشان تصویر حکایت آنرا دارد بی خبر یباید وبی خبر برود فقط مسول گردشگری شد نماینده کل افراد…عجب از این اوضاع واحوال شیرتوشیر نظریه من طبق عکس کنار خیابان با آن جمع شش نفر فردی که ریاست دفتر سازمان گردشگری من به سهم خودم از ایشان عذر خواهی بر من واجب است به عنوان شهرونده پاوه

  پاسخ دادن
 2. 4

  دهیار ن

  مسول گردشگری سازمان با ید تصیم گیرنده باش اگر شهرمان به عنوان گردشگری قبول ونتجه سفر ایشان مسول گردشگری اعلام فرماید شهرستان اقای شریفی

  پاسخ دادن
 3. 3

  غریبه

  چرابرادرانی که آنجاتشریف داشتن به شهردارخبرنداده بودند

  پاسخ دادن
 4. 2

  کعنان نودشه

  آقای شربفی ا نتقاد پذیر باش وحال سیاه چادر هست وخود هم دانی موقت است ایام عید ولی بعداز آن سیاه چادرنه مانده تبلیقات شما نودشه است که قطب گردشگری است چرا آنها را به نودشه راهنمایی نکردید شدی باد هرچه بیاید شن می کنید صیح نیست این کا رشما چون اکثر باغات تخریب به رستوان یا ویلا شد مدیر استان اقای بنام فعله گری قول داد در نودشه از طریق دادگاه جلوگیری کنند خودشما هم بودی وآن رفتند رفت که رفت واقدامی هم صورت نگرفت این آقایان هم آمدند از طریق سایت متوجه وجای سپاس دارد از مدیر سایت چون کمک بزرگی است به مردم چون روزنامه محلی نداریم و…..باخبرمی شویم

  پاسخ دادن
 5. 1

  آرکو

  داخل چادر بودیم که با خبر شدند مسول سیاه چادر…(.مهمان آمده بی خبربودند که یکی از آنها سوال کرد این جا کجا است) آخر چرا ؟؟؟؟؟

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.