5 Comments

 1. 5

  آرزو سلیمانی

  مشکل اصلی شما این است که نمیخواهید قبول کنید خانواده بمثابه یک نهاداجتماعی کارکردهای انحصاری خویش را در دوران مدرن از دست داده و بتدریج رو به زوال می رود..در دوران ماقبل مدرن،یکسری نیازهایی در جامعه وجود داشت که فقط و فقط در قالب ازدواج پاسخ میگرفت،منجمله نیاز جنسی،نیاز عاطفی،تربیت فرزندان،نیاز اقتصادی و … ولی در جامعه امروزی این نیازها را براحتی میتوان در خارج از خانواده تامین کرد و به همین دلیل خانواده بمثابه یک نهاد اجتماعی کارکرد خود ا از دست می دهد

  پاسخ دادن
 2. 4

  نسرین

  خیلی اوقات فرزندان تاپاسی از شب بیدارند و در دنیای مجازی بدون هیچ نظارت و پایبندی سیر می کنند که برای سلامتی بنیان خانواده بر استفاده ماهواره،موبایل،شبکه های مجازی و… باید کنترل و نظارت جدی داشت

  پاسخ دادن
 3. 3

  سلام

  جالب بود سپاس از بانی جلسە
  براستی کە ماموستا سلیمی از کارشناسان خوب پاوە است انشاللە برای همایشهای دیگرهم از وجودشان استفادە شود باتشکر از سایت سلام پاوە وادارە تبلیغات

  پاسخ دادن
 4. 2

  ایلیا

  باتشکر از اداره تبلیغات اسلامی
  اگر این همایشها مداوم ودرطول سال برگزارشود تاثیربیشتری در بنیان خانواده ها خواهد داشت

  پاسخ دادن
 5. 1

  محمدحسینی

  تحکیم بنیان خانوادە تنها دارویی است کە می توان برای ازبین بردن دردهای جامعە ازجملە اعتیاد و انحرافات اجتماعی بکار برد باتشکر ازبانیان جلسە آقای حسن زادە باید تعداداین جلسات بیشتر شود تا نتیجە بهتری را ببینیم

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.