یک نظر

  1. 1

    امینی

    سبحان الله…حمدوسپاس نزدخدای حی وقیوم..هیچ چیزی بدون اراده خدای بزرگ انجام نمیشه…روزی اون مار اونجابوده…برنامه ریزی خداحرف نداره…اون آقابایداونلحظه اونجاباشه تااون عکسوبگیره وماشاهدش باشیم وبرای اهل تقوی سوژه ای باشه واسه تفکروتعمق در خلقت..خدای روزی رسان روزی ماروهم برسان

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.