8 Comments

 1. 8

  عرفان

  سپاس خودرا از استادکار گیوه کاکه اسماعیل نیک نام نودشه حرف ایشان سند است برای تمام استادکاران گیوه هورامی اگر این شرایط طی کنند بازار گیوه استاد کا ردیگر انگیز ندارد به این صنعت نیاز به حمایت داریم خصوصا بازار فروش معمنون سایت هزار ماسوله از تهیه گزارش شاید فرجی حاصل شود

  پاسخ دادن
 2. 7

  استادکارکلاش

  استاد کار گیوه باف هستم قرآن شاهد می گیرم با رکود فروش در بازار روبرو هستیم زمان اداره صنایع دستی بود بهتر بود ونمایشگاه منابع درآمد برای ما نمی شود با تبلیقات به فکر اساسی باید بود وافراد …….. در این رشته تجربه به آن صور ت ندارند وارد بازار کار شدند رویه کلاش از یک جا زیر از جای دیگر ویا تکمیل شد از این دکان به آن دکان گیوه صنعت قدیم نیاکان ماست صنایع دستی در پاوه به حامی واقعی و با تجر به نیاز دارد اگر به دست فراموشی خواهد سپرده می شود وافرادی هم در رابطه گیوه وام گرفت بعدا انرا رها می کنند

  پاسخ دادن
 3. 6

  شو را

  با عنایت خاصی استاندار محترم به شهرستان دارد.ازجمله توسعه گردشگری وبا شناحتی از مدیر کل استان جناب آقای مهندس با لایی زمانی در استانداری در خدمت ایشان بودم توجه خاصی به آبادانی ورونق شهرستان داشت واگر نظا رت مسقیم ایشان در کار نباشد به آن نتجه که خواست استاندا ر است نخواهیم رسید چون درگذشته کاستی و….فراوا نی به چا مانده است چون نظا رتی در کار نبودکه نمانیده گرامی به موا ردی از آنها اشا ره نمود.

  پاسخ دادن
 4. 5

  ژیلا

  خسته نباشی آقای شریفی با همکاران ثابت نمودی که فطب گردشگری ازاین هم بهتر می شود دست مزیزاد

  پاسخ دادن
 5. 4

  کارگر غار م

  نماینده محترم سلام علیکم خواسته ما همین آشکار سازی در آمد های است تو سط بعضی افراد ………..به غارت برده می شود از آن جناب عاجزانه در خواست داریم در رابطه غار وجز وظایف حق الله است خدا بزر گو ار یاری دهنده باشد تا نتجه نهایی کوتاه نیامده دورد بر وجدان بیدار نماینده محترم اورامانات آقای نادری

  پاسخ دادن
 6. 3

  روستای قوری قلعه ن

  آقای نماینده حرف شما سند است وآخر در روز روشن واین کار در آمد غار به غارت برد شود همین که مورد اطلاع رسانی نمودید جای تشکر دارد ونشان صداقت ودرستی جنابعالی است وخواستی از نماینده محترم داریم افراد به دست عدالت گرفتار شوند مورد دنبال نمودچون مربوط به حق الناس است

  پاسخ دادن
 7. 2

  ذربین

  ما متوجه نشدیم در سایت هزار ماسوله اداره گردشگری متولی افتتاحیه خانه گردشگری معرفی ودر سایت سلام پاوه بمناسبت هفته نعاون خانه گردشگری افتتاح وثانیا یک سری وسایل از جمله ………….چون مشخص در تمام نمایشگاه ها وجود دارند…وتشکر از نماینده محترم معاون فرماندار انشا ا بیکاری برای جوانان ما ریشه کن شود وخسته نباشی می گویم خدمت نماینده شجاع وبا درایت اورامانات بژی

  پاسخ دادن
 8. 1

  سیران جوانرود

  سلام برنمانیده اورامانات که بادرایت وبا شجاعت پیگری موزه چوانروده شد چراافتتاح وچراجمع آوری شد وواقعیت غار قوری قلعه باز گو نمودودر جوانرود به سختی می شود اداره گردشگری پیدا نمود چگونه اداری است فاقد حتی تلفن وافسوس دارم برای موزه شهرم که از سرنوشت ان خبر نداریم نماینده گرامی پیگری تشکر

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.