2 Comments

  1. 2

    آرزو علیزاده

    ضمن تقدیر از دلمشغولیهای این عزیز، بایستی بگویم که این درخواست ایشان، شاید نیازی به رسانه ای شدن ندارد و بایستی از طریق ادارت پیگیری و به سرانجام برسد.
    به نظر می رسد که سهل گرفتن عوامل تأیید لوله کشی ها در تآیید نقشه و اجرای لوله کشی گاز، یکی از عوامل حادث شدن اتفافات ناگوار می باشد که متاسفانه در شهر ما نیز به سادگی از کنار آن می گذرند.

    پاسخ دادن
  2. 1

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.