یک نظر

  1. 1

    سلیم

    شهاب سخنرانی بس است!!!!!!!!!مشکل مرز شوشمی راحل کنند!!سخنرانی برای ما نان نمیشه!!!!

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.