3 Comments

 1. 3

  ژیلا

  تشکر ازتما م هنرمندان شهرمان خصوصا خواهران محترم عباسی دست مزیزاد ومعمنون از اداره گردشگری که حماسه 26 مرداد با این نمایشگاه گرامیداشت

  پاسخ دادن
 2. 2

  هنرمنده

  دست مز یزاد هنرمندان شهرمان وتشکر از اداره میراث قدم جلو گذاشت وای کاش آتار هنری هنرمندان در استانهای دیگر موردبازدیده قرار گرفت چون از طریق ارشاد حمایت نمی شو ند

  پاسخ دادن
 3. 1

  نا شناس

  اگر تمابشگاه هنری اداره ارشاد تو چکاری ادارت گردشگری وظایف اداره شما روی تا بلو مشخص هروقت خبری بنری روی دیوار وآخرچه………خوشنویسی به گردشگری چه سایه بان درست کن

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.