یک نظر

  1. 1

    پاوه

    تپه کوله پاوه(دیدگاه)یکی ازمکانهای زیبا باچشم اندازی عالی ونزدیک شهراست .پیشنهادمیگردد بعداظهرهای هرپنجشنبه با فراخوان عمومی واطلاع رسانی مناسب مردم پاوه دسته جمعی وخانوادگی به این مکان رفتە وپیاده رویی کنند….هم به خانواده ها خوش میگذرد هم ازحجم ترافیک داخل شهر بواسطه حضورمردم در تپه کوله کاستە میشود..باشناختی که از اقایان جراحزاده ورئوفی واقای نقی زاده وسایر دوستان دارم ساماندهی اینگونه کارها رادور از انتظارنمیدانم…برای انجمن پشتیوان پاوه ارزوی موفقیت روزافزون دارم..سربلندباشید

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.