4 Comments

 1. 4

  مشکل دار

  استانداران کرمانشاه که می آیند فکر می کنند از کره مریخ آمده اند و با نوعی خود برتر بینی و تحکم مدیریت می کنند و فاصله آنها تا مردم بیش از فاصله آسمان و زمین است. هیچ وقت نبوده با خوشرویی و عطوفت و دلسوزی با مردم روبرو شوند و دسترسی به آنها کار هفت خان رستم است. فقط عاشق تعریف و تمجید هستند. امروز زنگ زدم روابط عمومی استانداری برای ملاقات عمومی وقت بگیرم می گویند امکان پذیر نیست مشکلت چیست؟ میگم برادر همه جا رفتم کسی جوابگو نیست شاید جناب استاندار کمک کند. قبول نکردند. خواهشمندم از استاندار تعریف نکنید و جناب آقای روحانی بیاید کرمانشاه این مشکل را با نامه خدمتشان ارسال می کنم. نه امیدی در کرمانشاه است نه تدبیری همه سرگردان و مدیران خوش خرامان.

  پاسخ دادن
 2. 3

  دیار شهید پرور پاوه.

  مسئولین بلند پایه استان پاوه رو نمی بینند.چرا؟؟؟؟چون شهید زیاد داده برای این نظام، چرا مردمانشان با جان دل از این انقلاب دفاع کردند، چرا این دیار انقلابی را نمیبینید،چرا…..

  پاسخ دادن
 3. 2

  دلسوزدیارم

  باعرض سلام خدمت آقای استاندارگویا جناب. آقای استاندارذکر خیر همه جاه هست جز پاوه اسمی ازاین دیار شهیدپروررا نمی آوری ویا سری به دیارمان نمیزنی لایق نمیدانی ما در مریوان بودیم که استاندارسنندج به مریوان سفر کرده بود .همه خوشحال و می گفتند حتا برای مراسم کوچکی هم به مریوان می آیند وبه دردودل مردم گوش فرا می دهد وبا ایشان همدردی می کنند .وبعد روبه من کردنند گفتتندشما چه استانداراتان به دیارن می آید من هم که آقای استاندار رادوست دارم گفتم بله ایشانهم خیلی به پاوه سفر می کند ولی دلم چیزی دیگر ی می گفت که آقای استاندار مگر از روی نقشه پاوه رو پیدا کند.

  پاسخ دادن
 4. 1

  م

  پس مرز پاوه چی استاندار

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.