یک نظر

  1. 1

    خسته!!!

    اقایان !!!روستای دشه با2200نفرجمعیت گازرسانی نشده استتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!!!!اقدام لطفا!!!!!!!!!!!!!

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.