2 Comments

 1. 2

  دلسوز

  جوانرودنیازمندبازارچه مرزی بارسمی شدن مرزشیخ صله وشویشمی است

  پاسخ دادن
 2. 1

  ناشناس

  دلسوز.در کنار هم بودن این فایده را دارد که از افکار یکدیگر استفاده کنیم مسلما وقتی در کنار هم هستیم من بودن کنار میرود وما بودن شکل می گیرد با هم بودن یک نوع ادب است وافکار دوستان ودیگران را باور کردن یکی از تمرینات مهمی است که خود خواهی ها را زیر پا بگذاریم وگذشت را سر مشق کار خود قرار دهیم .پس تشکیل شورای مشوراتی می تواند زمینه فعالیت وکار را فراهم نماید.البته با فکر وراهکار تازه وطرحهای جدید وکار شناسی شده

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.