یک نظر

  1. 1

    بهداشت محیطی

    با سلام و تشکر از بانیان و عوامل چنین حرکتی که مطمئناً به ارتقاء شاخصهای بهداشتی جامعه خواهد انجامید.

    توضیحات ارائه شده در خصوص نحوه جمع آوری و دفع زباله روستاهای بخش مرکزی ناقص به نظر می رسد لطفاً بیشتر توضیح دهید.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.