یک نظر

  1. 1

    مسعود

    امسال خداروشکر بارش خوبی داشتیم به ویژه پاوه که تا به اینجای سال آبی 700 میلی متر بارندگی داشته درحالی که هشت ماه به پایان سال آبی مونده و میانگین بارش پاوه در 12 ماه 730 میلی متره ولی به علت کوهستانی بودن پاوه آب های زیرزمینی و روی زمینی به سمت پایین یعنی دشت ها در مناطق دیگر کرمانشاه و عراق روانه می شوند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.