یک نظر

  1. 1

    سابق حسینی

    باعرض ادب وسلام.بنده حقیر به سهم خودم از حمایتها وتشویقهای جناب حاج ماموستا قادری امام جمعه محترم در بحث پرداختن به ورزش سپاسگزارم وازبانیان وزحمتکشانی که باعث حضور نوجوانان در این مکان مقدس شدند تقدیر وتشکر می نمایم.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.