3 Comments

 1. 3

  قاضی زادە

  جانا سخن از دل مردمان آن سامان گفتی؛ و چە زیبا و ادیبانە آن را آراستی. امید کە بر دلها نشستە و صاحبان تصمیم و اندیشە را بە تکاپو در بهرەوری شایستە از جغرافیای پر رمز و راز اورامانات واداشتە و مصمم گرداناد.

  پاسخ دادن
 2. 2

  شهروند شهر باینگان

  برادر گرانقدر مستوفی جای صحبت برای کسی نگذاشتند احسنت باد برای تک تک کلمات مخصوصا پدیده شوم مهاجرت

  پاسخ دادن
 3. 1

  کیهان انفرادی

  باسلام دل نوشته های جناب آقای مستوفی مضمون هرچه از دل برآید لاجرم بردل نشیند است واقعا زینده سخنگاه طبیعت وانسان اورامانات بود چرا که به گفته آقای مستوفی:((از نماد و نمودهای این سرزمین بسیار پرده برداری شده و اینک زمان بهره بردارای است)) ومسئولین باید با نگاه ودیدی متفاوت تر ازگذشته این منطقه را نگریسته ونسبت به سرمایه گذاری وبهره برداری در جهت رونق بخشیدن وجلوگیری از مهاجرت های بی رویه سعی وتلاش نمایند/

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.