یک نظر

  1. 1

    فرهنگی

    باتشکرازجناب سعید آبادی بابت مطلب خوبشان:آنچه که جنابعالی بیان نمودیدمتعلق به جوامع ایده آل وآرمانیست وکشورماازآن مستثنی است چراکه درجامعه امروزی ما به افرادمسول به جای توجه به حق الناس به جیب وپست و مقامی که دارن بیشترتوجه میکنند ایکاش مسولین به حق الناس توجه بیشتری نمایندودوروززندگی خودرا بدون توجه به مردم وجامعه آخرت خودراتباه نکنند. ولی افسوس وصدافسوس درجامعه امروزی ایران مسولینی که به حق الناس توجه ویژه دارندکم هستند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.