10 Comments

 1. 10

  چراهمه بااسم مستعارند

  اقای یاخانوم یک معلم ،ترسوهای بزدل منظورتون کیه؟اعضای سایت؟شما کجایید ببینید چه سختی هایی میکشند چه مشکلاتی دارند این شمایی که ترسو وبزدل وبلکه چاپلوس ;;;;;;;;;;;;;;;; ,,,,,,,, کردی به جای حمایت ازسایت مردمی سلام پاوهدپ میای اونهارو بزدل خطاب میکنی جای تاسف دارد وبس!

  پاسخ دادن
 2. 9

  عبدالله زاده

  کاری نیک وبجابود.این نشانه ضعف کامل مدیرفرهنگی شهرستان وحمایت دیگران منجمله فرماندارازاوبود.براستی بایدبرای این شهر که اداره کنندگان آن مشتی …… تاسف خورد

  پاسخ دادن
 3. 8

  همشهری

  کاریو خاستان که رد وه لی سلام پاوه مه شیو مه نو پاوه نیازشه ن

  پاسخ دادن
 4. 7

  یک معلم

  ترسوهای بزدل جا زدید به این زودی؟؟؟

  پاسخ دادن
 5. 6

  فرهنگی

  کار خوبی کردید
  امیدوارم فضای تملق و چاپلوسی در سایت شما جایی نداشته باشید

  پاسخ دادن
 6. 5

  اعتراض

  این اقدام را میتوان اعتراض اشکار به چاپلوسان دانست ای ول دس وش

  پاسخ دادن
 7. 4

  شهروند

  باسلام وخسته نباشیدبه مدیریت واعضای سلام پاوه.الحق وانصاف کاربجایی بود استعفا از اتاقی فرمالیته که هیچ نهاد ومدیری آن رابه رسمیت نشناختندکاری مثبت بود.من شهروند متعجب ماندم فرمانداریک شهرستان به روزخبرنگارپشت کرد وبدنبال آن هم دیگران منجمله …… نیزپشت کرد ودفاعی از اصحاب رسانه نکردند و….. نکرد………….. کدام شخصیت وچهره ومدیر برای شما گامی برداشت.تعطیلی این پایگاه خبری امری نیک وحرکتی منطقی وشجاعانه برای شما ویک سرافکندگی ودرماندگی برای مدیران و..شهرستان است.شما دارید از ایکس وایگرگ تعریف می کنید وآنهادرپشت میز باحسابهای بانکی خود بازی می کنند اما شماعزیزان باید شب رادرفکر توجیبی فردا سربربالشت بگذارید.رفتن درپی نان وآب وزندگی بهترین گام برای شماست.شماخودراجای برخی سایتها نگذاریدکه پولهای بادآورده راپارومی کنندو..

  پاسخ دادن
 8. 3

  پیمان فتاحی نژاد

  اعتراض نرم به این شیوه که شما در پیش گرفته اید یکی از راههای مقابله با زیاده خواهی ها و کتمان حقایق توسط برخی افراد و مسولین است و این استعفا بهتر از آنیست که منش واقع گرایی خود را تغییر داده و در ورطه آمار دروغ و کذب بیفتید .بردوام باشید

  پاسخ دادن
 9. 2

  ..fateh gelali

  باسلام، من هم با دوست عزیز موافقم، زود تصمیم گرفتن وقهر کردن کار پسندیده ای نیست،شعار شما تحمل مخالفین وانتقاد پذیری است، خود شما باید الگوی اینکار باشید،سخنم با آقای صالحی است، جوان خوش فکر وپر تلاش اما زود رنج، انشاء الله تجدید نظر ی در تصمیمتان داشته باشید و همچنان در عرصه رسانه وهمکاری با دیگر دوستان رسانه ای فعال باشید،

  پاسخ دادن
 10. 1

  یک دوست

  قهر استعفا ویا هر نامی در عالم رسانه صرفا دهن کجی به مردم ومخاطبان ان است سایت سلام پاوه تا یکی دو ماه قبل کار امدترین وپر مخاطبترین بود اما بواسطه ترفند تعدادی از به ظاهر دوستانش به حاشیه کشانده شد وخود را در مقابل حتی نزدیکترین کاربرانش قرار داد !!!!!!!!! بسیار متاسف که این اتفاق افتاد واین روند تا به اینجا ادامه داشت الان هم بعنوان یک دوست از شما می خواهم رویکرد خود را به دو ماه قبل برگردانید قطعا در این عرصه موفق خواهید شد والا خود را در مقابل مردم ومسئولین قرار دادن صرفا خود کشی انی است !!!!!!!!!1در این استعفا نامه هم یک پیش داوری کرده اید که نشان از خود قضاوت کردن شماست(ناکارامدی اعضائ) حداقل چند ماه صبر میکردید تا می دیدی کار امد هستند یا نه!!!!!!!!!!! بهر حال دو باره می توان اب ریخته را به جوی باز گرداند فقط کمی از خودگذشتن وخلوص نیت می خواهد که فکر کنم شما باید داشته باشید اگر در گرداب ارزوهای برخی گرفتار نشده باشید

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.