یک نظر

  1. 1

    محمد رشید امینی

    باسپاس وتشکر از آقای فرماندارمحترم ودغدغه های دلسوزانه ایشان در رابطه با محیط زیست این دیار ، امید است دست اندر کاران آن ادراه محترم هم توصیه های جناب آقای ایده پور را جدی گرفته وبا توان بیشتر ازمحیط زیست این منطقه مواظبت نمایند، وقبل از هر چیز باید فرهنگ نگهداری از محیط زیست را در میان مردم ترویج نمایند.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.