ریشه یابی و پیگیری حل مسایل زیر بنایی شهرها قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » ریشه یابی و پیگیری حل مسایل زیر بنایی شهرها

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : یکی از شهروندان در مطلب ارسالی به این پایگاه خبری تحلیلی به نکته نظراتی اشاره کرده است که خالی از لطف نیست.

شهروند : دوستان گرامی ریشه یابی و پیگیری حل مسایل زیر بنایی شهر در هر شهری نیازمند تصمیمات و فکر خلاقانه و بودجه و جرات و توان پاوهاجراست،  کسانی ممکن است بعنوان شهروند در این شهر نتوانند راهی بیایند که پیگیر مشکلات شهری و شهرسازی و عدم زیبایی و عدم رونق شهر را از چه راهی پیگیری کنند تا همه با کمک هم بسوی تغییری در زیر ساختی روی بیاوریم . دوستان به عنوان مثال میتوانند این راه را بعنوان ایده ای جهت ترغیب فعالیت و کمک به شهرداری امتحان کنند.

نقد شهرداری

همشهریان گرامی ، دوستان واساتید ارجمند ، صاحب نظران وفعالان درعرصەهای اجتماعی وعمرانی شهرستان پاوه

درنظربگیرید نسبت بەتهیە گزارشی مبسوط ازوضعیت عمران وشهرسازی شهرپاوه دردەسال گذشتە، طی سالهای ١٣٩٤-١٣٨٤ ، اقدام نمایید ودراین راستا ازکلیە علاقە مندان وکسانی کە اطلاعات ومستنداتی دراین بارە دارند دعوت می کنید تاباهمدلی یکدیگر نسبت بەگردآوری دادەهای سودمند بەهدف پایەگذاری یک بانک اطلاعاتی عمرانی وبەجهت ارتقاء سطح نظارتهای مردمی برکار دستگاههای اجرایی وآشنایی هرچە بیشتر شهروندان باحقوق خود همکاری نمایند.

لازم بەذکراست کەعزم چنین کارهایی بدون هیچ پیش فرض وجهت گیری ، ضدیت ویا حمایت ازگروە یاجریان خاصی صورت گیرد ، درقدم اول ازخود مسئولین واعضای محترم شهرداری وشورای شهر جهت تهیە اطلاعات مستند درخواست یاری کنیم سپس سراغ سایر منابع ومراجع ، نمایندگان قبلی وفعلی مجلس ودستگاهها وارگانهای مرتبط باکار شهرداری ، نهادهای مردمی ، کتابها وکارنامەهای ارائەشدە تاکنون ومطبوعات ورسانەهای جمعی جهت جمع آوری اطلاعات خواهد رفت.
دادەهای مورد نیاز گزارش مزبور بطور کلی می تواند بردومحور بەشکل ذیل استوار باشد ودرضمن از هرگونە پیشنهاد و تغییراتی جهت علمی وپربارتر شدن گزارش استقبال کنیم.
الف) عمران
1- میزان اعتبارات عمرانی:
– ملی
– استانی
در ده سال گذشته شامل اعتبارات مصوب، میزان تخصیص ومبالغ جذب شده ازاعتبارات اختصاص یافته
– تعدادپروژه های تعریف شده عمرانی متناسب با نیازشهراعم اززیربنائی وروبنائی ،قراردادها ومبالغ قرارداد،میزان برآورداولیه وصورت وضعیتهای قطعی آنها،cpm ودرصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها طبق برنامه زمانبندی وواقعی ،وضعیت تحویل موقت وقطعی آنها
– پروسه انتخاب پیمانکاران،لیست پیمانکاران انتخاب شده بهمراه رشته ورتبه آنهاوحجم قراردادهای پیمانکاران طرف قرارداد
2- میزان اعتبارات داخلی
– میزان درآمدهای شهرداری واعتبارات مصوب طبق تقویم بودجه با ردیفهای تعریف شده ،میزان درآمدها از محل ساخت وسازهای شهری بجهت صدور پروانه وعدم صدورآن وازطریق کمیسیون ماده ١٠٠ ، درآمدهای حاصل از املاک ومستغلات شهرداری واجاره آنها ،درآمدهای حاصل از عملکرد ماشین آلات وکارخانجات موجود
ب) شهرسازی
3- تاریخ ابلاغ طرحهای مصوب جامع وتفصیلی وپیشرفت شهر وشهر سازی بر اساس طرحهای مصوب یاد شده وتفکیک ساخت وسازهای شهری براساس طرح مصوب ودرصد ارجاعی به کمیسیون ماده صد
4- میزان ساخت وساز درخارج از محدوده شهر ودرحاشیه براساس مکاتبات انجام شده ازطریق شهرداری با دیگر سازمانها جهت اخذ امکانات رفاهی
5- فلسفه وجودی پروژه های مشارکتی شهرداری برخی پروژه های عمرانی مراجع تصمیم گیری دراین زمینه ها چه کسانی بوده اند در سوق چه هدفی و دستاورد نهایی چه بوده؟
6- میزان تامین فضای سبز والمانهای شهری مطابق طرحهای مصوب

کانال تلگرام سایت خبری سلام پاوه

برچسب ها : ,
 1. mac brush 182 bag single brush face powderfoundationblush cosmetics brushes wholesale

  ریشه یابی و پیگیری حل مسایل زیر بنایی شهرها | سلام پاوه

 2. نویسنده

  ظاهرا”دوست عزیز جوابتان را با راهکارهای اریه داده شده گرفتید و دیگر جای بحثی نماند!
  انشالا از این نکته ها و ایده ها به درستی برای شهرتان استفاده کنید که انشاالله در آینده ای نزدیک به شهرستانی واقعی تبدیل شویم

 3. نویسنده

  جهت اطلاع شما ، همشهریان ناآگاه و شهرداری که بهانه اش پول است و حقوق را به تغویق می اندازد:
  منابع درآمدزایی شهرداری ها مطابق قانون بودجه شهرداری ها ذکر شده است.برخی از منابع در مورد شهر پاوه مصداقی ندارد.اما برخی از این منابع مغفول مانده اند و با تلاش و درایت می شود آنها را به مرحله عمل نزدیک کرد.
  با مطالعه موارد زیر پیشنهادات خود را برای ارتقای منابع درآمدزایی شهرداری پاوه ذکر کنید.
  درآمدها

  طبق ماده 29 آيين نامه مالي شهرداريها، درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود:
  1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)
  2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
  3- بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري
  4- درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري
  5- كمك هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
  6- اعانات و كمكهاي اعطايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.
  در بخشنامه بودجه هر سال كه در موقع تنظيم بودجه توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به شهرداريها ابلاغ مي شود طبق 7 بنام ساير منابع تامين اعتبار نيز اضافه شده است.

  تبصره- از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه ها و حد نصابهاي مقرر در ماده 86 قانون شهرداري مي باشد.
  درآمدهاي مذكور در بودجه شهرداري از كد 01 الي 07 بعنوان سرفصل هاي دفتر كل ثبت مي شود و هركدام از آنها به 2 سطح زيرين ديگر بشرح زير تقسيم مي شود:
  (01) درآمدهاي ‌ناشي‌از‌عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)
  (0101) وصولي توسط ساير موسسات
  101002 عوارض اسناد رسمي
  101003 عوارض گاز
  101005 عوارض آب بهاي مشتركين
  101006 عوارض تلفن ( ثابت و همراه )
  101007 عوارض گذرنامه
  101008 عوارض بليط هواپيمائي
  101009 عوارض برق
  101010 عوارض بر فروش كالا و خدمات(بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده)
  101099 ساير موارد
  (0102) عوارض بر ساختمانها و اراضي
  102001 عوارض سطح شهر
  102002 عوارض بر پروانه هاي ساختماني
  102003 عوارض بر مازاد تراكم
  102004 عوارض بر تفکيک اراضی و ساختمانی
  102005 عوارض بر بالکن و پيش آمدگی
  102006 عوارض بر معاملات غير منقول
  102007 عوارض توسعه ايستگاه آتش نشانی
  102008 عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده شهری
  102009 عوارض نوسازی
  102099 ساير موارد
  (0103) عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
  103001 عوارض شماره گذاری ساليانه موتورسيکلت و ساير وسايط نقليه
  103002 عوارض بليط مسافرت و باربری
  103003 عوارض بر معاملات وسايط نقليه
  103004 عوارض معاينه اتو مبيل
  103005 عوارض ثبت نام آزمايش رانندگی
  103006 عوارض صدور پروانه تاکسيرانی
  103007 عوارض ساليانه خودروهای سواری و ساير وسايط نقليه
  103099 ساير موارد
  (0104) عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی
  104001 عوارض سينما و نمايش
  104002 عوارض بر اماکن عمومی (هتل , مسافرخانه و غيره)
  104003 عوارض بر پروانه های کسب و پيشه و حق صدور پروانه
  104004 عوارض دستگاههای قاليبافی
  104005 عوارض بر صيد و شکار و شيلات
  104006 عوارض پلاژها و محل های تفريح
  104007 عوارض بر قراردادها
  104008 عوارض بر توليد يا فروش محصولات توليدی
  104009 عوارض فخاری و ساير مصالح ساختمانی
  104010 عوارض بر محصولات محلی (از قبيل چای, مرکبات,گلابگيری,چرم,و غيره )
  104011 عوارض بر نوشابه ها
  104012 عوارض ذبح دام و طيور
  104013 عوارض بر صادرات کالا
  104014 عوارض بر دفترچه های تعاونی مرزنشينان
  104015 عوارض حق الطبع
  104016 عوارض ميادين دواب
  104017 عوارض بر ميادين ميوه وتره بار
  104018 عوارض بر باسکولها
  104019 عوارض 3درصد حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و ساير حق نظارت
  104099 ساير موارد
  (02) درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
  (0201)وصولی توسط شهرداری و ساير موسسات
  201001 ——————————–
  201002 عوارض حذف پارکينگ
  201003 عوارض شماره گذاری خودروهای سواری
  201004 ——————————
  201005 افزايش عوارض ساليانه خودروهای سواری
  201006 عوارض حق بيمه حريق
  201099 سايرموارد
  (0202) سهميه از عوارض وصولی متمرکز
  202001 سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز(موضوع تبصره 1ماده6قانون تجميع)
  202002 کمک از محل 12 در هزار حقوق گمرکی(موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون)
  202005 کمک به سيستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری
  202006 کمک به اجرای طرحهای توسعه عمران وخدمات شهری
  202007 تجهيز شهرداري به ماشين آلات(عمرانی, خدماتی, رايانه ای و…)
  202008 پرداخت وام برای اجرای طرحهای درآمدزا
  202009 کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی(مبادی وصول عوارض گمرکی)
  202010 کمک به بودجه شهرداری
  202011 اصلاح ساختار تشکيلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری
  202014 کمکهای بلا عوض وزارت کشور و سازمان شهرداريهای کشور بابت يارانه ها
  202015 کمک به اجرای طرحهای خدمات شهری
  202016 کمک به اجرای برنامه های آموزشی و طرحهای پژوهشی
  202099 ساير موارد
  (03) بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
  (0301) درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری
  301001 حق آسفالت و لکه گيری و ترميم حفاری
  301002 حق کارشناسی و فروش نقشه ها
  301003 درآمد حاصل از خدمات بازرگانی
  301004 درآمد حاصل از خدمات پيمانکاری
  301005 درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی
  301006 درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله
  301007 درآمد حاصل از آگهيهای تجارتی
  301008 درآمد حاصل از خدمات آماده سازی
  301009 درآمد حاصل از فروش بليط
  301010 در آمد ناشی از ارائه خدمات مينی بوسرانی و تاکسيرانی
  301011 درآمد يارانه شهرداريهای همجوار
  301012 درآمد سرويسهای دربستی
  301013 درآمد حاصل از خدمات فنی و ايمنی
  301014 درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی
  301015 درآمد حاصل از خدمات شهری
  301099 ساير موارد
  (0302) درآمد تاسيسات شهرداری
  302001 درآمد اتوبوسرانی و مينی بوسرانی
  302002 درآمد هتل, مهمانسرا, پلاژ و ساير مراکز رفاهی شهرداری
  302003 درآمد کشتارگاه
  302004 درآمد غسالخانه و گورستان
  302005 درآمد پارکها
  302006 درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری
  302007 درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت
  302008 درآمد حاصل از تاسيسات معدن
  302009 درآمد حاصل از فروش گل و گياه و ساير محصولات
  302010 درآمد حاصل از ساير تاسيسات شهرداری
  302099 ساير موارد
  (04) درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
  (0401) درآمد حاصل از وجوه شهرداری
  401001 درآمد حاصل از سرمايه گذاری در بخش عمومی
  401002 درآمد حاصل از سرمايه گذاری در بخش خصوصی
  401003 درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
  401099 ساير موارد
  (0402) درآمد حاصل از اموال شهرداری
  402001 مال الاجاره ساختمانها و تاسيسات
  402002 درآمد حاصل از کرايه ماشين الات و وسايط نقليه
  402003 درآمد حاصل از پارکينگ و پارکومترها
  402004 حق وروديه تاسيسات شهرداری
  402005 درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی
  402099 ساير موارد
  (05) کمکهای اعطايي دولت و سازمانهای دولتی
  (0501) کمکهای اعطايي دولت و سازمانهای دولتی
  501001 کمک بلا عوض جاری دولت
  501002 کمک بلا عوض عمرانی دولت
  501003 اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدکی از بودجه کل کشور
  501004 ساير کمکهای اعطايي دولت و ساير سازمانهای دولتی
  501099 ساير موارد
  (06) اعانات و هدايا و داراييها
  (0601) اعانات و کمکهای اهدايي اشخاص و سازمانهای خصوصی
  601001 خودياری شهروندان و هدايای دريافتی
  601002 ساير اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای دولتی
  601099 ساير موارد
  (0602)کمکها و اعانات دريافتی از موسسات عمومی غير دولتی
  602001 کمکهای جاری از موسسات عمومی
  602002 کمکهای عمرانی از موسسات عمومی
  602099 ساير موارد
  (0603) و دارايي که بطور اتفاقی يا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گيرد
  603001 جريمه کميسيون ماده صد
  603002 جرايم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها
  603003 ضبط سپرده های مطالبه نشده
  603004 ضبط سپرده های معاملات شهرداری
  603005 حق امتياز تاکسی
  603006 حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر
  603007 حق تشرف
  603008 جريمه قطع اشجار شهری و غرامتها
  603009 جريمه سد معبر
  603010 درآمد حاصل از تغيير کاربری ها
  603011 جرايم متعلقه از تاخير پرداخت عوارض 2.5 درصد
  603012 جريمه حذف پاركينگ
  603099 ساير موارد
  (07) ساير منابع تامين اعتبار
  (0701) وامهای دريافتی
  701001 وامهای دريافتی از وزارت کشور
  701002 وام دريافتی از بانکها
  701003 وام دريافتی از ساير موسسات
  701099 ساير موارد
  (0702) فروش اموال شهرداری
  702001 فروش اموال غير منقول
  702002 فروش اموال منقول و اقساط
  702003 فروش سرقفلی
  702004 فروش حقوق انتفاعی
  702099 ساير درآمدها
  (0703) ساير منابع
  703001 مازاد درآمد بر هزينه دوره های ماقبل
  703002 مازاد درآمد بر هزينه دوره قبل
  703003 بازدريافت وامهای اعطايي
  703099 ساير موارد
  (0704) عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی شهرها 80 درصد
  704001 عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی 80 درصد
  704099 ساير موارد

 4. نویسنده

  سلام و درود
  هرچند سوال را با سوال پاسخ دادن کار نکوهیده ای میباشد! ولی درخواستتان را جهت پاسخ بی جواب نمی گزاریم دوست عزیز.
  __
  یکی از راهکارها استقرار یک ناظر مقیم با چند کارشناس در منطقه یا نواحی است. که به کارهای مالی و طرح ها و برنامه های شهرداری منطقه و نواحی نظارت داشته باشند و اگر کسی هم اطلاعات و یا اعتراضی داشت به ناظر مقیم اطلاع دهد. اطلاعات مردمی خیلی موثر است در این صورت کار در نطفه و در حال شکل گیری اصلاح می شود. نه اینکه طرح اجرا شود و صورت وضعیت ها هم پاس شده و شخص اجرا کننده رفته به امان خدا.

  این ناظر مقیم برای سازمان ها و شرکت های اجرایی لازم و ضروری است. به زبان دیگر نظارت باید به صورت شبکه ایی باشد. نه اینکه معاونت نظارت در ساختمان مرکزی شورا مستقر باشد و اطلاعات مردمی به صورت نامه بعد از اجرای طرح ها به دستش برسد و با نامه نگاری دستور رسیدگی و اقدام بدهد. و یا در بازدیدهای منطقه ایی با اعلام قبلی به منطقه، شرایط به گونه ایی شسته و رفته فراهم شود.

  آیا در شهر ما این روند وجود دارد جهت جذب بودجه؟
  1- مرحله اول : تهيه و تنظيم بودجه
  2- مرحله دوم: تصويب بودجه
  3- مرحله سوم: اجراي بودجه
  4- مرحله چهارم: تفريغ بودجه
  اين مراحل مي بايست توسط شهرداري طوري برنامه ريزي شود كه ضمن رعايت مهلت هاي قانوني،‌ فرصت لازم براي هر مرحله رعايت گردد.
  اصلاح بودجه:
  اصلاح بودجه عبارت از تغييراتي است كه بر حسب ضرورت در طول سال بصورت كاهش اعتبار يا حذف بعضي از فعاليتها و افزايش اعتبار يا منظور داشتن بعضي از فعاليتهاي جديد بدون اينكه جمع كل درآمدها و وظايف هزينه هاي بودجه تغيير پيدا كند در بودجه سالانه داده شده به تصويب شوراي شهر مي رسد.

  متمم بودجه:
  تنظيم متمم بودجه زماني ضرورت مي يابد كه شهرداري بخواهد افزايش وصول درآمدها نسبت به پيش بيني وصولي در بودجه را به اعتبار پرداخت هزينه هاي وظايف مختلف ، تخصيص دهد.

  تفريغ بودجه:
  گزارش درباره مقايسه درآمدها و هزينه ها در بودجه مصوب و عملكرد آن در طول سال مالي است كه طبق قانون تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد. طبق ماده 67 قانون شهرداري، شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد. و مطابق تبصره ذيل همان ماده شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.

  بخشنامه بودجه:
  همانطوريكه در ماده 25 آيين نامه مالي شهرداريها ذكر شده براي تهيه بودجه، وزارت كشور همه ساله طي دستورالعملي در قالب بخشنامه بودجه مواردي را كه بايستي در بودجه خود لحاظ نمايند به كليه شهرداريها ابلاغ مي نمايد و شهرداريها نيز مكلف به رعايت دقيق مفاد آن مي باشند.

  بودجه :
  بودجه برنامه يكساله شهرداري است كه حاوي پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه ها در طي يكسال مالي است. بودجه در دفاتر حسابداري ثبت نمي شود ولي هرگونه پرداخت هزينه در شهرداري بايستي با در نظر گرفتن اعتبار پيش بيني شده آن در بودجه اقدام شود ( كه اين كنترل در دفتر جداگانه اي بنام دفتر اعتبارت صورت ميگيرد) لذا بودجه و حسابداري لازم و ملزوم يكديگر هستند.
  پیشنهاد:درباره مدیریت شهری : ارزیابی عملکرد هر ششماه یکبار شهرداری مربوط می شود.هر ارزیابی یک موج پیمایشی را تشکیل می دهد.بر این اساس هر سال دو موج پیمایشی اجرا می شود.هزینه اجرای این طرح بسیار ناچیز است.بر اساس نمونه گیری های آماری کمتر از 400 پرسشنامه کوتاه و مختصر درباره عملکرد شهرداری در ابعاد مختلف عمرانی ، مدیریتی ، فرهنگی و اجتماعی در یک صفحه پشت و رو تهیه می شود.پرسشنامه ها در یک روز توسط شهروندان تکمیل می شوند و با ورود به برنامه spss تجزیه و تحلیل شده و نتایج آنها رسانه ای می شوند.

  البته اینکار توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان ومتخصصین نیز قابل اجراست.برای جلوگیری از سوگیری، شهردار و کادر و پرسنل شهرداری نباید دخالتی در اجرای این طرح داشته باشند چون عملکرد آنها مورد بررسی است! بهتر است اینکار توسط خود شورای شهر انجام بگیرد.
  چون این طرح هر ششماه یکبار اجرا می شود می توان عملکرد شهرداری را در موج های مختلف مورد مقایسه قرار داد.
  اما اجرای اینکار منوط به این است شهردار طرح و برنامه مکتوب و امضاء شده ای قبل از شروع به کار در اختیار مردم قرار بدهد تا بر اساس آنها انتظارات مشخص بشود و کار ارزیابی انجام گیرد.

 5. ==

  با سلام:
  دوستان عزیز شما( هم گر دشگر وهم نویسنده محترم ) آنطور که پیدا است فنی و علاقمند هستید ؛ و پیشنهاداتان خوب و منطقی است ونقد هایتان سازنده می باشد؛
  اما به دو محدودیت اساسی در شهرداری کم توجه، فرموده اید !!!؛
  اول :به منابع ومصارف شهرداری فقیر، شهر ویران وزیبا…. پاوه
  دوم: به قوانین ومقررات دست وپاگیر شهر داریها(شهرداری ها را شورای شهر، تشکیلات وزارت کشور ، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات (برای سهم اعتبارات دولتی)و …، هریک با توجه به مقرارتی خاص و دیدگاهی خود محور نظارت می کنند!!!
  تداخل مقرراتی به قدری زیاد است که گاهی : هم شهرداریها وهم نظار محترم ، خود راه شان را گم می کنند…وبخوان….!!!!
  آیا شما برای شهر های کوچک وکم درآمد (مثل پاوه ) رویکرد خودکفایی شهر داریها… را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  آیا شما ؟ در ماههایی که شهرداری حقوق رفتگران وپرسنل را از محل خود نتوانسته است تامین کند؛ اگر مشاور شهردار باشید ؛ برای پرداخت حقوق کارگران بسیار ضعیف شهر داری ،چه توصیه ای به شهردار… می کنید؟
  آیا : توصیه ی نا سازگار با مقررات در هیچ شرایطی نخواهید داشت؟؟؟؟
  _ انتظار دارم در همین صفحه پاسخ دهید ؛تا دیگران هم وارد بحث بشوند.

 6. گردشگر

  (ادامه)
  وضعیت در شهر ما در این خصوص بحرانی تر است چرا که هستند افرادی که براساس حس ناسیونالیستی خود و دغدغه مند بودنشان نسبت به شهر و دیار خود بارها و بارها اعلام آمادگی کرده اند تا در برنامه ریزی ها و ارایه طرحها همیار شهرداری و دیگر مسولان شوند اما …… !
  به عبارتی دیگر شهرداری موظف است حتی با صرف هزینه های کارشناسی، حق الزحمه خدمات مشاوره را پرداخت نماید اما بسیاری از مهندسبن و متخصصین بومی با اعلام آمادگی خود در بررسی و ارایه پیشنهادات فنی و علمی، پا را از وظیفه خود فراتر نهاده و ایثارگونه در این راه قدم نهاده اند؛ اما طرف مقابل تا کنون نتوانسته در این راه قدمی بردارد.

 7. گردشگر

  با سلام
  مطلب خوب و البته ضروری به دلیل وضعیت نامناسب عمرانی و زیربنایی شهرمان پاوه را گشودید.
  نقد اصلی به شهرداری و شورای شهر بعنوان متولیان اصلی امور عمرانی شهر، عبارتست از کم کاری آنها در این حوزه و نداشتن هیچ گونه برنامه ای در خصوص ایحاد و توسعه طرحهای زیربنایی.
  شهرداری موظف است اگر خود نیروی خلاق و متخصص دارد آنها را در این حوزه بکار گیرد و با بررسی و دسته بندی مشکلات، راه چاره ها را تعیین و براساس آن رویکردهای اصلی طرحهای اجرایی را ترسیم و با اولویت بندی براساس میزان بودجه و اعتبارات و نیازمندی شهری، آنها را اجرا نماید.
  در حالتی که شهرداری خود از وجود نیروی متخصص فقیر باشد بایستی از کمک مهندسین مشاور تاسیسات شهری در خصوص ارایه راهکارهای عملی براساس موازین فنی بهره برد.
  این روش یعنی تهیه طرح ها براساس اطلاعات بومی و محلی و بر پایه روشهای علمی بایستی اولین اقدام شهرداری و شورای شهر باشد که متاسفانه چنین نگرشی در بین این عزیزان دیده نمی شود. مطالعه و طراحی جامع است که می تواند ما را به حل مشکلات اصلی و اجرای طرحهای زیربنایی امیدوار سازد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |