یک نظر

  1. 1

    محمد غریب معاذی نژاد

    بسیار عالی .تجزیه وتحلیل مسائل پاوه ودیگر مجموعه ها عالمانه وآگاهانه به تفسیر بیان شده است .براستی این شهر را از بعد فرهنگی دچار بیماری شده است این بیماری بیشتر در بعد ترافیک ورفتارهای خاص بعضی از رانندگان روز به روز بیشتر می شود وشهر را جولانگاه عملکرد خود نمودهاند .در واقع تفریح وکوهنوردی ودوچرخه سواری وشنا واسپ سواری واستفاده درست از طبیعت در رانندگی در خیابانهای معدود شهر خلاصه شده است .هر چند این بیماری ودیگر مشکلاتی را که بدان اشاره شده بیشتر مردم بدان واقف هستند .ولی مهم، راهکارهای لازم در جهت نهادینه شدن فرهنگ شهروندی است .که با کار فرهنگی مستمر واهرم های فشار امکان پذیر می باشد .مثلا در مورد مالیات وعوارض وشانه خالی کردن شهروندان از بعضی مسائل، در اروپا بعد از دهها سال کارفرهنگی اساسی واهرم فشار قوی سامان دهی شده اند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.