بنابراین احساس بی نیازی از دیدگاههای جامعه و نظریات برآمده از اقیانوس عظیم مردم ، نوعی آسیب جدی است که در شرایط رقابتی منجر به زیان های سنگین می شود.لذا برای حفظ فضای گفت و شنود شرط نخست افزایش تحمل مسئولان در بخش های مختلف و استقبال از نقدهای راهگشاست.

خوشبختانه روابط عمومی شهرداری پاوه پل های ارتباطی را برای انعکاس نظرات ، پیشنهادها و انتقادات مردم اختصاص داده است.در این راستا با ارتباط دو سویه تعامل بیشتری با شهروندانی که با ما در ارتباط بوده اند داشته باشیم و بازخورد این ارتباط دو سویه نشان می دهد توانسته ایم در برخی از موارد راهگشا باشیم. یکی از عواملی که خشنودی و رضایت شهروندان را در برقراری ارتباط با روابط عمومی به دنبال دارد،پاسخگویی مسئولان امر در برابر سئوال ها ، انتقادها و درخواست هایی است که شهروندان به واسطه مسئول روابط عمومی با مدیران در میان می گذارد.

خوشبختانه پاسخگویی واحدهای شهرداری نشان دهنده توجه مسئولان به اظهار نظرات مردمی است که آن را به فال نیک می گیریم.امیدوارم در سال جدید نیز فصل دیگری از پیوند و تعامل نزدیک تر روابط عمومی شهرداری پاوه با شما مردم قدرشناس گشوده شود.

روابط عمومی شهرداری پاوه ضمن تبریک فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی به تمامی فعالان و دست اندرکاران عرصه ارتباطات، رسانه های خبری و روابط عمومی به ویژه خانواده بزرگ مدیران و کارکنان روابط عمومی شهرداری های سراسر کشور و سازمان های تابعه آنها،امیدوار است عموم فعالان و دست اندرکاران عرصه ارتباطات کشور در سال ۱۳۹۵ در سایه الطاف الهی با همفکری و همکاری یکدیگر، ضمن تجهیز خود به آخرین دانش های این عرصه و رعایت مباحث تکنیکی و اخلاقی عرصه ارتباطات؛ اقدامات شایسته ای را برای تحقق ارتقای سطح فعالیتهای عرصه ارتباطات و رسانه ها و روابط عمومی در کشور طراحی و اجرا نمایند.

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : لازم می داند این روز را به تمامی مسئولین روابط عمومی شهرستان پاوه تبریک عرض کند بخصوص ان مسئولین از روابط عمومی که همیشه و همجا حامی و یاور رسانه های محلی شهرستان پاوه بوده اند.