یک نظر

  1. 1

    za_lok@yahoo.com

    زبان هورامی کردی نیست بلکه قدمتش نه تنها از کردی بلکه از فارسی هم بیشتر است . زبان هورامی دارای ویژگی های یک زبان کهن است مانند وجود ضمایر و صفات و صرف افعال بر اساس جنسیت اشخاص و اشیاء(مونث و مذکر) و نیز وجود اصوات و صامتهایی که در فارسی و کردی وجود ندارد.. هورامی ها تا زمان انقلاب 57 ایران خودرا دا از کرد میدانستند و تنها تبلیغات جریانات ناسیونالیستی کرد مورد حمایت غرب بود که به تدریج امر را بر هورامی ها مشتبه کرد که خود را زیر مجموعه کرد بدانند در حالیکه زبانشان و فرهنگشان بسیار قدیمی تر از اکراد و فرس است.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.