3 Comments

 1. 3

  مرتضی

  درنودشه تاجودودستگی حاکم باشه وعده ای ناپخته وبی تجربه رأس کارباشن وبامحرک ودیکته دیگران دنبال روی کنن همین وضعیت میباشه شاید هم بدتر

  پاسخ دادن
 2. 2

  همشهری

  افرین برهمت ودلسوزی والای شما اقای ابراهیمیواقعا شهرداری شایسته شماست واصول ابادانی وزیباسازی شهررامیدانید بعدازشهرداری شما درپاوه هیچگونه عمرانی که دروجه شهرنمودداشته باشه انجام نگرفته است چون این چندسال فقط میگویند اعتبارنیست کارهایی که صورت گرفته طرح هاوبرنامه های ناتمام شمابوده است وشورای دورسوم بوده است کوچه ای بعدشما درپاوه اسفالت نشده است قدرزرزرگرشناسد قدرگوهرگوهری

  پاسخ دادن
 3. 1

  ناشناس

  در نودشه هم قرار است برای زیبا سازی شهر حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه شود امیدواریم که در انجام این موفق باشند

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.