یک نظر

  1. 1

    ناشناس

    باسلام چه جوابیه ای داده آید خوب بدهکار هستید و شهرداری هم حکم قانونی دادگستری را اجرا نموده بهتر نبود بجای پاسخ حق وحقوق مردم را پرداخت می کردید تازه چیزی هم طلب دارید ضمنا حکم دادگستری فقط دادگاه تجدید نظر می تواند لغو کند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.