یک نظر

  1. 1

    محمد

    آیا امهال وام ها بانک ملی را شامل نمی شد امروز من ۶قسط وام داشتم را پرداخت کردم از بانک ملی نودشه و۵۲هزار نیز جریمه شدم درضمن وامم ۲میلیونی خرید کالا بود از اول می گفتن امهال ندارم چرا پس ۶ بایدقسط بدهیم آیا آقای صالحی عزیز آیا امهال بانک ها بانک ملی شاملش نمیشد

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.