یک نظر

  1. 1

    ناشناس

    ۴۰ سال است ستاد و نشست و تکریم را به سر ما می کوبند آقا جان تکریم با ستاد و سخنرانی و مراسمات مختلف که به عروسی بیشتر شباهت دارد تا یک مراسم فرهنگی ایجاد نمی شود برای معلم مقامی نمانده تا تکریم شود آخر معلمی که تا ظهر در مدرسه باشد و بعد از ظهر در آژانس چگونه تکریم می شود چرا کارمندآن بانک و مخابرات و دارایی و سایر ارگانها را تکریم نمی کنند چون آنها را عملا تکریم نموده اند ونیزی به مراسم نیست واین ها که به قول یکی از مسئولان چون زیادند عملا تکریم نمی کنند و باید با حرف و دعوت از این و آن برای سخن راندن در گوشهایشان تکریم کنند من به عنوان یک معلم از اول اردیبهشت حالم گرفته می شود آنقدر می گویند هفته بزرگداشت در صورتی که حقوق معلمان مخصوصا فرهنگیان بازنشسته را با حقوق یک پیر زن مستمری بگیر کمیته امداد با هم و پلکانی اضافه می کنند یعنی تا آن پیر زن حقوقش با بازنشسته فرهنگی یکی نشود باید به یک اندازه حقوق بگیرند آیا سایر ارگانها هم اینگونه است دیگر ما نیازی به هفته نداریم و یک مراسم عروسی در سالن های امتحانات

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.