یک نظر

  1. 1

    فریبا

    سلام. متاسفانه با مشکلات زیاداقتصادی و بیکاری قشر زیادی از مردم و فراوانی و دردسترس بودن مواد مخدر بسیاری از جوانان منطقه درگیر قضیه اعتیاد شده که مستقیم و غیر مستقیم بر دانش آموزان تاثیر خواهد گذاشت

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.