یک نظر

  1. 1

    مبین

    فکری به حال خیابان امام خمینی بکن که چاله های خیابان را خود مردم با گل پر کردن خرمالو را ولش کن

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.