یک نظر

 1. 1

  هورامان(پاوه)

  شهر پاوه پربارش ترین شهر استان کرمانشاه است.
  شهر پاوه به همراه شهر مریوان و در کل منطقه هورامان ،پربارش ترین نقاط غرب و شمالغرب ایران هستند.
  بطوریکه میزان بارش این منطقه(هورامان) ؛پس از شمال ایران و کرانه های دریای مازندران، یکی از سه نقطه پربارشی کل ایران است.(امار هواشناسی وبارشی ونقشه ها)
  چرا پاوه فقط ایستگاه اقلیم شناسی دارد و فاقد هواشناسی سینوپتیک است جای سوال دارد!!؟؟

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.