یک نظر

  1. 1

    مراد

    جناب لطف الهی آبونمان گاز حذف شد اونم با دستور دیوان عدالت اداری سالیان سال مبلغ آبونمان را از مردم میگرفتن اونم غیر قانونی لطفا تکلیف پول مردم چی میشه تازه ماه گذشته هزینه خدمات مستمر جایگزین آن شده بود اونم غیر قانونی است هرچند قبض جدید به دستم نرسیده قبضی که در فرمایشات شما آورده شده حذف شده ولی ماههای قبل پول هنگفتی از مردم در قالب هزینه خدمات مستمر به طور غیر قانونی وحرام از مردم گرفتید جناب صالحی بزرگوار لطفا بدون سانسور اطلاع رسانی کنید وجناب دادستان محترم در خواست پیگیری واقدام عاجل داریم چون ……….

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.