یک نظر

  1. 1

    احسان خلیلی

    مدیران محترم سلام پاوه و سایر خبرنگاران و روزنامه نگاران عزیز لطفا در اولین فرصت و دیداری که با استاندار محترم داشتید از ایشان فقط یک سوال ار بپرسید و آن اینکه ایشان استان کرمانشاه را استان ثروتمندی خوانده اند لطفا بخواهید تا ثروت استان را تشریح نمایند. قطعا پاسخ های ایشان از هم اکنون روشن هستند وایشان فقط صورت و جنبه های مادی اندک سرمایه های استان را ذکر خواهند کرد در حالیکه مفهوم ثروت در بحث توسعه مایدار که نیاز اصلی و اساسی استان است متفاوت از صور مادی است.اما باید پرسید چه برنامه ای جهت سازماندهی این به اصطلاح ثروتهای مدنظر ایشان در جهت دستیابی استان و به ویژه مناطق مرزی به توسعه پایدار دارند؟ و بازهم به عنوان کسی که چند سالی از وقت و مطالعاتش را بر حوزه توسعه پایدار صرف کرده به شما قول میدهم که هیچ برنامه ای که قابلیت عملیاتی شدن و موفق شدن داشته باشد را ندارند و اگر برنامه ای هم رو کنند صرفا شعاری و ظاهری خواهد بود و محور آن هم نه بر توسعه پایدار که بر پیشرفت خواهد بود. البته این مشکل فقط از ایشان نیست این یک مشکل بزرگ در سطح ملی است که در برخی استانها به ویژه در کرمانشاه به مراتب شدید تر است. آنچه که توسعه پایدار خوانده میشود از تصور آقایان از این مفهوم فاصله بسیار دارد. ونکته دیگر اینکه ایشان فرموده اند گفتن از بیکاری از آن نمیکاهد بله ما هم میدانیم که نخواهد کاست اما مشکل آنجاست که نگفتن هم موجب حل شدن این معضل نمیشود. به جای این مغالطه گری ها از متخصصین حقیقی برای حل این مشکل بهره ببرید نه از دوستان سفارشی

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.