پان‌ترکیسم و محک تاریخ”سلطان اردوغان تکرار کمال آتاترک/نعمت رحمانی قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » پان‌ترکیسم و محک تاریخ”سلطان اردوغان تکرار کمال آتاترک/نعمت رحمانی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:۱- طنز تاریخ:پرده اول:مصطفی کمال پاشا (آتاترک) با ابزار مدرنیسم و نوگرایی و تجدد، توده ها و ارتش فاشیستیش را علیه کردها بسیج میکند، او در این برهه کردها را اسلامگرا و مذهبی و مرتجع و ضدتجدد معرفی کند تا با این توجیه جنبش های هویت خواهی ملت کورد مانند جنبش شیخ سعید پیران و… را سرکوب و خفه نماید.

پرده دوم:حدود صد سال میگذرد این بار سلطان رجب پاشا با بسیج مساجد و مفتی‌های حقوق‌بگیر اداره اوقاف، ملت کرد و مبارزان آن را متهم به کفر و بی‌دینی میکند و تودەهای تورانیست و سپاه سرکوبگرش را راهی جهاد مینماید تا شهید راه کردکشی شوند.

۲-در مباحث تحلیل گفتمان‌ها و رویدادهای سیاسی، ریزبینی، شفافیت و موضع‌گیری شفاف از اصول بنیادی و ضروری میباشد، بخصوص موقعی که سخن از قتل‌عام و کشتارجمعی مردم و انکار حقوق بنیادی و حقوق انسانی‌ملت‌ها باشد.

۳-نگاهی کلی به تاریخ معاصر کردها بخصوص در ترکیه بیانگر معضلی درازمدت و پیچیده و فراتر از ظرفیت سیاسی اردوغان می‌باشد چرا که ساختار و بستر تشکیل ترکیه کنونی بر ویرانەهای لاشه فروپاشیده امپراطوری عثمانی موجب موجودیت سیاسی‌ای شد که افق و آرمانش رویای ترک‌گرایی و نهایتا مکتب شوونیستی تورانیسم بود که انکار و سرکوب ملت‌های تحت ستم بنیاد و برآیند آن بود، در این میان می‌توان به کشتار جمعی و سرکوب کردها و قتل‌عام ارامنە اشاره نمود،

پر واضح است این ساختار و ماهیت با تغییر کاراکتر آتاترکی و اردوغانی،که گفتمانشان متاثر از هژمونی تورانیسم البتە با لعاب سکولاریسم یا اسلام سیاسی است، قابل تغییر و اصلاح نیست. حال ابزار اعمال سیاست، اسلام سیاسی اردوغانی باشد یا سکولاریسم گزینشی با رنگ‌وروی”گوگالپی”، چندان فرقی نمیکند، به همین دلیل اندیشه سیاسی اردوغان هم مانند سلفش آتاترک هیچگاە ظرفیت پذیرش اشتباە، عذرخواهی و جبران ژنوساید ارامنه و کشتار جمعی کردها یا اعتراف به حقوق ملی آنان را ندارد. به گونه ای کە حتی از مطرح شدن موضوع هم عصبی میشود. بیهودە نیست در جریان تجاوز بە عفرین در واکنش بە اعتراض سندیکاهای وکلا و پزشکان ترکیە، سراسیمه و آشفته دست بەدامن ترکیسم کور شدە و به قصد تنبیه، پسوند “ترکیه” را از عنوان و شناسه این موسسات حذف میکند تا با تحریک احساسات ترکی، مخالفت انسانی با کشتن بیگناهان در عفرین را، خیانت به هویت ترکی قلمداد و القا نماید.

۴-گرچە موضوع ضدیت سکولاریسم با دین و آیین مردم در بنیان ادعایی بیش نیست و بیشتر ادعای اسلام سیاسی به سبک اردوغانی است، در نتیجه بحث آشتی دادن این دو نیز بیشتر مضحک بە نظر می‌رسد چرا کە در سکولاریسم بحث ضدیت با دین مطرح نیست تا نیازی به آشتی باشد. مهمتر اینکە در سکولاریسم نه یک دین که ادیان مختلف مجال فعالیت و ابراز وجود دارند چنانکه بیشترین تبلیغات دینی و رسانەای مدعی مذاهب مختلف، در اروپا فعالیت دارند.

۵-گرچە بحث پیرامون اندیشه و تاریخ اسلام، مجال و فرصت بیشتر می‌طلبد، اما بە‌نظر می‌رسد کە در اینجا بیشتر سواستفادە، فرصت‌طلبی و پوپولیسم اردوغان نمایان است، که با تحریک و بسیج صدها مسجد و دستاویز قراردادن سوره فتح برای موجە‌دانستن تجاوزش، احساسات مذهبی ترکها را مصادرە و از حقوق بگیران اداره اوقافش خواسته تا طوطی‌وار دعاگوی ارتش فاشیستیش باشند. سلطان دین را فدای اهداف سیاسیش میکند و پا را فراتر از آن گذاشتە و عملیات متجاوزگر خود بە عفرین را مقدس و قرآنی جلوە می‌دهد. او نیک میداند که سوره فتح در رابطه با “صلح حدیبیه” میباشد آن هم زمانی‌که پیامبر و مسلمانان بدون سلاح جنگی وە خونریزی وارد مکه شدند و قرآن این صلح را “فتح المبین” میداند، رویدادی که پیشاپیش فتح مکه در آینده را نوید می‌داد در حالی که سلطان رجب‌خان از این موضوع جهت توجیه یورش دیوانەوار ارتش تا دندان مسلحش سواستفاده می‌نماید.

آنچە عیان است این است کە در پستوی این توجیە دینی، نئو سلطان عوسمانلی دچار فوبیای کردی است. او مدام هراسناک و پریشان مدعی است که موجودیت سیاسی کردها حتی خارج از مرزهای ترکیه، خطر بالقوه امنیتی علیه کیان ترکیش است. چیزی کە از اصول بنیادین قانون اساسی ترکیە نیز هست.

‌۶-اما موضوع آزادی‌های فرهنگی و سیاسی نوع اردوغانی کە اردوغان‌زدەهای وابستە کُرد از کاه آن کوه ساختەاند، بایستی گفت اگرچە وضعیت امروز کردها نتیجه مبارزه و فعالیت و جانفشانی یکصد سال مقاومتشان در برابر سیاست انکار ترک‌ها می‌باشد نه الطاف سلطان‌مابانه دیکتاتور، بعلاوه برخلاف ادعای آستین‌بوسان سلطان(!) کە سعی در نشان‌دادن چهرەای خوش از دیکتاتور اربابشان دارند و در راستای این سیاست، بهشتی موهوم را ترسیم میکنند، آمار و نشانەها حاکی از این است کە، ترکیەی اردوغانی نه بهشت، بلکه بزرگترین زندان خبرنگاران و مخالفان سیاسی است در این میان می‌توان به پنج هزار عضو محبوس حزب کردی پارلمان (حزب “ه .د .پ “)، حبس هزاران نفر از اعضای هوادار متحد سابقش یعنی طرفداران “گولن” اشاره کرد و در این میان بە حاشیه راندن نزدیکترین هم‌مسلک و هم‌حزبیهایش، چهرەهایی مانند عبداللەگل، داود اوغلو خود داستان دیگری است.

۷- صرف‌نظر از موازین حقوق بشری، تجاوز سلطان رجب به عفرین و کردها مغایر عرف بین‌الملل و حسن همجواری است، تجاوزی که در این جهت هم هیچ توجیهی ندارد چرا که هیچ خطری از آنسوی مرز متوجە ترکیە نبودە است. سردار ترک تنها با توجیه نژادپرستانه ترکیسم در صدد جنگ تمام عیار با کردها برآمده است. گاهی در دیاربکر و شرناخ و جولمیرگ، زمانی در کرکوک و آمیدی، اکنون هم در عفرین و فردا هم!؟

بدتر آنکە دیکتاتور خلیفه‌نشان، ریاکارانە تفکر شونیستیش را با آموزەهای دینی موجە جلوە دادە تا آنجا کە مریدانش هم در برابر جنایاتش شرمگینانه یکی به نعل میزند و یکی به میخ! آنانکە در عوض اینکە هم و غمشان سرزمین و همزبانان کرد مسلمانشان باشد، دلشان رو بە قبلەی تورانی سلطان‌الاخوانشان است! غافل از اینکە در اندیشەی سیاسی سلطان، اسلام ابزار سیاست است نه هدف.چندگانگی از نوع؛ اعزام و پذیرش سفیر اسرائیل، سرخم کردن در برابر پوتین و سازش با بشار اسد، دخالت ترک‌گرایانە در قبرس و کرکوک، سرکوب بیرحمانەی ارامنە و کردها، همکاری با داعش و عقد اخوت با حزب نژادپرست تورانیست م.هـ.پ، ناکامی در پیوستن به اتحادی اروپا و…از شاخصەهای کارکتر کاکە اردوغان دوستان است. سیاست پوپولیستی و فاشیستی کاکە اردوغان همان و غفلت ارادتمندان بی‌اراده و کورد ستیزش همان!

چشمها را باید شست جوری دیگر باید دید!

کانال تلگرام سایت خبری سلام پاوه

 1. ناشناس

  پیای زانا و کاروانچی?

  ڕوێشا کاروانچیێ هەرێش پەنە بێ و بە زۆر کێشایش کێشێ و هەرەکەیچ نەتاوێ بلۆ ڕانە و تا یاوا بە پیایێ زانای،
  پیا زاناکەی پەرساش: چێشا باروو هەرەکەیت ئانە قورسا و نمەلۆ ڕانە؟
  پیا کاروانچیەکەی وات: لایێش گەنمێنێ و لایێچش ماسەن
  پیا زاناکە کەردشۆ جواب واتش: مەگەر ئا یاگێ کە ئیسە ملینە ماسەش نیەن؟
  کاروانچیەکەی وات: نەوەڵا، من بۆنەو تەعادوڵوو بارەکەویوە ئی ماسەمە نیا سەرشۆ
  کاروانچیەکە: بارەکەش گێرتەرەو و گەنمەکێش کەردێ دوێ تەلیسێ و ماسەکەش مت و دماتەر واتش بە کاروانچیەکەی وێچت پڕە سەر و لوە بە سڵامەت.
  کاروانچیەکە وەختارێ کوچێ بە ڕاحەتی لوا ڕانە واتش بە زاناکەی پی گردوو زاناییوە چننە سروەتت هەن؟
  زاناکەی داواچش داوە و واتش: هیچ
  کاروانچیەکە واوەی بارەکەش وسۆ و ماسەکەش سوار کەرد، واتش من پی گردوو نەزانیوە فرەتەر جە تۆ دۆڵەمەنەنا، زانایی وێت پەی وێت. هەرەش کێشت و لوا.!!!!!!!!

 2. بهزاد حكيمي نيا

  تحلیلی کاملا درست و علمی، دست شما جناب رحمانی درد نکنه.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |