یک نظر

  1. 1

    سپهبد پاوه

    پیرشالیار یکی از۹۹یابه تعبیری ۷۲پیرهورامان است که برخلاف ادعای خیلی ها پیرشالیار متعلق به قبل ازاسلام است که متاسفانه جریانات خاص مذهبی بارسوخ به این مسئله میکوشند این مسئله رابه بعد ازاسلام نسبت دهند و جوانان را از میهن پرستی وزادگاه خویش بدور سازند تا مقدمات زایش داعشی دیگر را در منطقه فراهم سازند(این جریانات در قالب نویسنده ومدرس دینی و….هم اکنون در نقاطی از منطقه در حال رخنه به باور و تفکرات مردم هستند و بیشتر مردم انها را میشناسند)
    درحالیکه سرزمین گسترده اورامانات(درگذشته جغرافیای بیشتری راشامل میشده است ) یکی ازمراکزترویج آیین مانوی ومیترایی وزردشتی میباشد که واژه پیر یا بابا واژگانی هورامی، ایرانی هستندکه بعدها ازطریق آیین میترایی به اروپا راه یافته است که اصطلاح بابانوئل وپاپ در زبان انگلیسی این موضوع راثابت میکند درواقع کل۹۹پیرهورامان جریانات خاص مذهبی راتبلیغ میکرده اند که آیین کهن یارسان(سلطان اسحاق)یاشاه هورامان وایین ایزدیها ازاین منطقه برخاسته اند وسرزمین هورامان زادگاه این آیین ها بشمارمیرودواشعار هورامی کتب یارسان که دررابطه باخلقت جهان وادم وحوا وشیطان است ثابت میکند که تمام پیرهای هورامان متعلق به قبل ازاسلام میباشند……ارتباط پیروباباهای هورامان واسامی عبری ویهودی واین اواخر اسلامی آنها باهم پیوند محکم سرزمین هورامان بابین النهرین (و این اواخر اسلام)رابه اثبات میرساند(اسحاق،درویش موسی،بنیامین،سلیمان، میکاییل،شالیارکه همان شهریار است و…… )وهمچنین واژه اورامان که از اور به معنای شهرگرفته شده است(اورشلیم،اورامان،اور دربین اانهرین،اورمیه یاارومیه)سالخوردگان هورامی زبان همچنین براین باورند هورامیها بدلایلی به اورشلیم رفته وجز صنعتکاران وسازندگان چیره دست درباروملک حضرت سلیمان بوده اند وبعد ازدرگذشت حضرت سلیمان به اورامانات بازگشته اند وصنعتهای آن سرزمین راباخود اورده اند وگروهی نیز به فرقه گرایی پیوستند(پیکره مردوک شهرپاوه بردامنه کوه شاهو )اثبات کننده آن موضوع است که گروهی از مردم بازگشته ازاورشلیم به فرقه های…..تمایل داشته اند که پیر شهریار(شالیار )مردم رابه یکتاپرستی وتشویق به دین کهن ایرانیها دعوت کرده است ودرپایان اینکه یکجانشینان سرزمین هورامان وهورامیها موزه ای زنده وبزرگ از زبان ادبیات آیین وتفکرباستان است که امیدوارم هرچه زودترثبت جهانی هورامان دریونسکو انجام پذیرد.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.