یک نظر

  1. 1

    لقمان م

    فرماندار گرامی با سپاس از نظر حقیر در میان روستای تین به دست فراموشی سپرده شده وامکانات عمرانی و…..به روستا های دیگر توجه می شود این روستا محروم حتی دریغ از معرفی آن از لحاظ گردشگری ی که این روستا با همیاری مردم کرمانشاه در توسعه روستا پیشرفتی داشت انشا ا توجه به این روستا مد نظر واقع شود بخشدار محترم چون در زمان بخشدار اسبق اقای بگا ه میر ی ز حمات ایشان هنوز بر سر زبانهاست

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.