4 Comments

 1. 4

  دانا مهرنوس

  سلام و درود فراوان خدمت آقای امینی و دوست مهمان دیگر
  از نظر لطفتان سپاسگزارم

  در مورد زلزله ای که اشاره فرمودید که در سال ۱۱۰۷هجری روی داده باید گفت بسیاری از کتابهای تاریخی را مطالعه نمودم اما اثری از زلزله ای در تبریز(در سال مذکور) که یک بازار را در آنجا به کلی ویران کرده باشد نیافتم، تمامی مورخان به زلزله سال ۱۱۳۳و۳۴ یعنی ۱۷۲۱میلادی اشاره کرده اند و قبل و بعد از آن نیز به زلزله هایی اشاره کرده اند (بجز زلزله ۱۱۰۷) قطعا اگر زلزله ای با این شدت روی میداد در آثار مورخان بزرگ نگاشته میشد.

  اگر منبع دیگری بجز سلاطین اورامان به این زلزله اشاره کرده حتما اشاره کنید.
  اگر زلزله ای اینچنین روی داده و تا تبریز رسیده باشد قطعا به شهرهای نزدیکتر همچون کرمانشاه و سنندج می بایست آسیب بیشتری رسانده باشد. و این نیز باید در کتب مورخان ذکر شده باشد اگر منبعی در مورد نیز یافتید اطلاع دهید.
  تشکر فراوان

  پاسخ دادن
 2. 3

  دانا

  سلام و درود فراوان خدمت آقای امینی و دوست مهمان دیگر
  از نظر لطفتان سپاسگزارم

  در مورد زلزله ای که اشاره فرمودید که در سال ۱۱۰۷هجری روی داده باید گفت بسیاری از کتابهای تاریخی را مطالعه نمودم اما اثری از زلزله ای در تبریز(در سال مذکور) که یک بازار را در آنجا به کلی ویران کرده باشد نیافتم، تمامی مورخان به زلزله سال ۱۱۳۳و۳۴ یعنی ۱۷۲۱میلادی اشاره کرده اند و قبل و بعد از آن نیز به زلزله هایی اشاره کرده اند (بجز زلزله ۱۱۰۷) قطعا اگر زلزله ای با این شدت روی میداد در آثار مورخان بزرگ نگاشته میشد.

  اگر منبع دیگری بجز سلاطین اورامان به این زلزله اشاره کرده حتما اشاره کنید.
  اگر زلزله ای اینچنین روی داده و تا تبریز رسیده باشد قطعا به شهرهای نزدیکتر همچون کرمانشاه و سنندج می بایست آسیب بیشتری رسانده باشد. و این نیز باید در کتب مورخان ذکر شده باشد اگر منبعی در مورد نیز یافتید اطلاع دهید.
  تشکر فراوان

  پاسخ دادن
 3. 2

  محمد رشید امینی

  آقای مهر نوس سلام وخسته نباشید برای مطلب جالب وتاریخی، من خود استفاده نمودم واز چند رویداد از این زلزلە ها اطلاع نداشتم،ولی یکی ازشدیدترین زلزلە های اورامان را فراموش نمودە اید،در کتاب سلاطین اورامان به نوشته قاضی عبدالله متخلص به شیدا صحفە (۱۵۰)اشاره به نوشته علامە شیخ احمدتخته ای می نماید کە در سال (۱۱۰۷) زلزله ای در مناطق اورامان رخ داده کە مدت چهل روز به درازا کشیده واز اورامان تا تبریز را در بر گرفته ویک بازار تبریز به کلی ویران می گردد و دو ر وستا (نیر ومیراو) در اورامان در زمین فرو میروند، کە تلفات این زمین لرزە را بیش از (۱۰۰)هزار بیان نموده اند،برا آگاهی قاضی عبداللە در سال(۱۳۲۷) هجری قمری فوت نموده است،برای اینکە جنابعالی بیشتر علاقمند به مسائل تاریخی هستید اشاره نمودم ، دوبار سپاس از مطلب جالب ومستند شما.

  پاسخ دادن
 4. 1

  ناشناس

  آقای مهرنوس دست شما درد نکند مطلب جالبی بود که بیشتر آنهارا ازیاد برد ویا اصلا از آنها آگانبودیم ولی یکی از زلزله های اورامان فراموش نمودید که در کتاب سلاطین اورامان قاض عبدالله متخلص به شیدا امده است که در سال (۱۱۰۷)هجری زلزله ای دراورامان آمد که مدت چهل روز ادامه داشته از اورامان تا تبریز را در برگرفت که بیش از صدهزار نفر تلف شد دو روستا نیرو میراو درزمین فرو رفت .
  دوبار دست شما درد نگند استفاده نمودیم.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.