7 Comments

 1. 6

  ولی فتاحی

  دست مریزاد.بدون شک افتتاح این اثر و توجه به موارد دیگری در این دیار می تواند در راستای جذب توریست مفید واقع گردد. سرزمین کهن نوسود و مردمان فرهیخته و صبورش همواره میزبانان مهربانی برای مهمانان ارجمند بوده اند.

  پاسخ دادن
 2. 5

  شهرونده

  کاکه صالحی دست مزیزاد انتقاد داشتنم از دکتر ولدبیگی تمام هموطنم در را بطه زلزله زده به خدمت اماده از واکسی گرفت تا رهبر فرزانه و حال در این شرایط شما چرا دکتر به کار حاشیه اقدام ؟ شما پزشک هستی انتظار از شما بیشر است گله مند نشوی حق است وسا نسور هم جایز ه نیست سپاس

  پاسخ دادن
  1. 5.1

   ناشناس

   احتمالا ایشان از چند بار سرکشی و طبابت جناب دکتر بی خبرند….
   در کانالهای مجازی نام وی را جستجو کنید ….

   پاسخ دادن
 3. 4

  نگین م

  کاکه صالحی تمنا دارم به خاطر ماه مبارک مولاد سا نسور نشود مسولین که در نوسود درمراسم ا فتتاح بودید …سپاس درجه اول با این هم بیکاری کارخانه ذوب آهن افتتاح نشده دوم اینکه موزه پاوه دربسته در آمدی ندارد سوم گردشگری وجود ندارد چهارم بازارچه باچه اب وتاب افتتاح وحال قضاوت با کاسب بازارچه وشهروندان نوسود ومسیر جاده ترا به خدا به فکر اشتقال زایی برای جوانان بیکار باشید که خواسته رهبر است گیانم فدای شهری شهید پرور نوسود

  پاسخ دادن
 4. 3

  هۆرامان

  یاگەیاوای هۆرامی(مکان یابی)/ئاساو(اسیاب)/تەوەنەو(سنگ) بنەڕەتو شکڵ گیری شارستانیەتو خەڵکۆ هۆرامانی.پەیوەندی نژادی و….
  بابەتێ شیکاری سەرو دەگاسازی وتەمەدونو هۆرامی و…..

  ئەسڵو ئی مەتڵەبیە جە قاڵبوpdfنویسیان، وچەنی ئی نویستەیە(جە بارو ئەدەبی و…) جیاوازا ،بەڵام بە چکیارەباسێ چێنە گنۆ وەروچەمو وانەرا.

  ئێرانیێ، بیەو دوێ چێوا پەیشا مۆهێم بیەن۱_ئایر۲_ئاوی.
  تەقەدوسو ئایری باسێ درێژ وازۆ،فرە کتێبێ سەرو تەقەدوسو ئایری لاو ئێرانیاوغەیرو ئێرانیا نویسیاینێ.ئەما تەقەدوسو ئاوێ بە پاو ئایری کەمتەر باس کریان .شایەد سیاسەتو باستانگرایی زەردەشت وکورۆشی! لاو تاتە وفەرزەنی پاڵەوی هۆکارو ئێنەیە بیەن.بەڵام ئنە سەرو ئایرو نۆرۆزی و.. باس کریۆ سەرو هانەچەماو وئاو ئاودٚانی باس مەکریۆ.و…………
  هۆرامی وهۆرامی زوان جە درێژی تاریخیو ویردەیش هەمیشە شۆنو ئا یاگا بیەن تاوۆ ژیوای وەش بەرۆ سەر.
  ئازەمان نە ماشین بیەن نە تلویزیۆن نە یەخچاڵ بیەن نە کولێر!نە جادە بیەن نە ماهوارە.و…ئەما ئیسە سەرزەمینو هۆرامانی هەم تلویزیونێش هەن هەم ماشین هەم یەخچاڵ! وهەم فرە چێوا تەری.!
  جە هۆرامانو ئازەمان باخ وباخداری بیەن
  تفو وەزو هەنارو وهەنجیر.جە پاڵیچشەنە
  ماڵ داری(گلەداری) وحەیوانداری.
  ئێنسانی هۆرامی هەم زەمان یاوان بە گردیەرە،یانی بەشێ جە یانەومان(خانوادە) هۆرامی بە ئاوداراو باخ و وەش کەردەی سەرباوەرەکا خەریکێ بیەنی،بەشێ لواینێ هەوارگە حەیوانشا بەردٚەن،بەشێ لواینێ کاروان پەی داو ئەسەی
  (دادوستد)،
  بەشێچ دلێو یانەی خەریکو یانەدٚاری وڕێکوستەو هەرماناکا پەی ئەو بەشای تەری بیەنێ .(ئەڵبەت فرەتەر جە فەسڵو کاروهەرمانی)گردٚو دەگای هۆرامانی پاڵو ئاوێ وەشێ بیەنێ.دەگای هۆرامی شکە مەبەرمێ نەبۆ پاڵو ئاوێنە.
  یۆ جە شاکارو ئێرانیا بە واتەو لادٚیەکا
  سازناو “ئاساو”(اسیاب)بیەن.چ ئاساوێ کە بە ئاوی کارێش کەردەن چ ئاردکەری وایی(آردکُن بادی_آسبادی_ئاس وایی)پسەو ئاردکەر وایی جە وەرهۆرزو(شرق)ئێرانی.
  سا یۆ جە وەش بیەو شارستانی جە هەر یاگێوەنە بیەو ئاوو چەنی ئاساوێ(اسیاب)بیەن.
  هەرچن خەلەو وخەرمان جە هۆرامانە کەمتەر بیەن وناچارێ بیەنێ پەی نیازەکاشا بلا کاروان پەی یاگا تەری، ئەما کەم پێش ئامان گەنمە ویەوی(گندم وجو) بارا.بیەو پێشەسازی گەورە جە هۆرامانە ناستەنێش خەڵکو هۆرامانی موحتاجو نیازمەندو یاگا تەری بۆ.
  جە دەگایاو هانەگەرمەڵە وبیارێ نزیک ۱۵ئاساوا خەریکو هەرمانێ بیەنێ پەی خەڵکی.بەڵام بە زەن وفکر، بیەو پانزە ئاساوا فرە نەبیەن پەی ئی دوە دەگایە؟
  ئازەمان خەڵکو مەحاڵو شارەزوری،چون نە پاڵو ئاوێنە بیەنی نە ئاساوێشا بیەنێ. بە ناچار خەلەو گەنمەکاشا ئاردەن پەی دەگاکاو لهۆنی وچا بە یاگێ زەڕوپولی گەنمەو خەلەشا دان بە هۆرامیەکا.
  ئەر چەمێ وزمێ سەرو هامسا کۆرد زوانە کاو هۆرامانی،هیچکامشا نە ئاساوشا بیەن نە جە پێشەو سەنعەتو گەورەو موهێمو ئاساو سازی چێوێشا زانان.ئایا پەیما پرس(پرسش)نیا چی تەمامو دەگاکاو هۆرامانی پاڵو هانەچەما بنەڕەت نریاینێ؟

  چی هیچکەس مواچۆ سەنعەت وپێشەو ئاساو وەش کەردەی ئازەمان موهێم بیەن.(کارکەردەی چەنی ئی ئاساوانە وتەمیس کاریش باسێ تەراوبنەش قوڵەنە!!)چی هیچکەس باسو ئانەیە مەکەرۆ جە وەش بیەو هەر ئاساوێ هۆرامی، نزیکو۱۰وەسیلەی بەکار ملۆ؟.(پسەو ئەڵماسی کە یۆ جە گرانتەرین سەنگاو دنیایا وفرەتەرو کانگاکاش نا ئافریقانە!!) چی هیچکەس مەواچۆ پێشەو ئاساو وەش کەردٚەی،سەنعەتێ بیەن پەی یوەم جاری جە تەمەدونە گەورەکاو جەهانی ومەحسولو دەستکەردو مەردمە ژیرا بیەن؟ئایا ئی پرسیارە وەش مەبۆ هۆرامی میلەتێ با فەرهەنگ وشارەزا بیەن؟ ئایا هۆرامان چەنی تەمەدونەکای تەری پەیوەندیش نەبیەن؟چی ماچا تەمامو هۆرامانی کەشوکۆ بیەن ودور جە ئاودٚانی!!!!!!!!؟چەنی کریۆ ئاساوی هۆرامی چەنی ئا ئاساویە نا جە شارو هەمەدٚان یا تارانی قەدٚیمیەنە یەک جۆرەنێ؟ هامساکێو سەرزمینو هۆرامانی یا بە هارە گەنمەشا هاڕدێنە یا ئاماینێ پەی یاگای پسەو هۆرامانی؟!چی بێجگە هۆرامیەکا نەبۆ هیچکەس باسو سەنعەتو گەورەو ئاساو سازی هۆرامانی مەکەڕۆ؟چون سەلمیۆ هۆرامان میلەتێ تەمام جیاوازا، وخواوەنو(صاحب) شارستانیەتی کۆنی بیەن.وێم دوێ ساڵێ چیوەڵ سەرو پەیوەندی ئاساوێو جە دەگایو هۆرامانی چەنی ئاساوێو تەری جە شارو قەزوینی وردکاری وپژوهشم کەرد ،دماتەر چەنی یۆ جە ڕەفێقام لوایمێ پەی ئاساوێ جە شارو قەزوینی ، پەی من سەلمیا ئی دوە ئاساوە بە گردی تەشکو شێوازی یەکسانشا بێ.حەتا شێوازو ئاساوەکاو شوشتەری(بەشێ جە میزوپۆتامیاو ئێرانی) جە بارو کارکەرد وکەڵک گرتەی جە تەوانو ئاوێ چەنی ئاساوەکاو هۆرامانی یۆی مشا.ئایا ئینە سابت مەکەرۆ هۆرامان چینەیە کە هەن گەورەتەر بیەن؟(جە بارو جوغرافیا وشارستانیەت)ئایا بیەو فرەو ئاساوا جە سەرزەمینو هۆرامانی پەیوەندیش نیا چەنی قدمەت تاریخی وجیاوازی زوانی ونەتەوەیی؟
  چی ماچا سەرزەمینو هۆرامانی مەحدود وبەرتەسک!!!!!!!بیەن. بەڵام سەنعەتێ پسەو ئاساوێش بیەن کە هەڵای هامساکێش ناتوانێنێ جە وەش کەردٚەیش ؟؟ئایا ئاساوی هۆرامی مەبۆ چینەیە کە هەن وردکاری فرەتەر وئەندێشەش سەر کریۆ؟ و….؟؟؟
  ………………… …………………..
  جە کۆتایەنە پەنەوازا واچیۆ مەنزور جە ئاساو ،ئاساوێوا کە بە تەوانو هازەو ئاوێ کار کەرۆ نە ئاساوێ کە جە سی ساڵ چیوەڵی وبە دەمو دەزگای برقی و…وەشێ بیەنێ.وفرە یاگانە هەنی.

  پانزەو کەڵەهەرزو(اذر)ساڵەو۱۳۹۶ی ڕۆجیاری /هۆرامان

  پاسخ دادن
 5. 2

  نقشین ک

  با سپاس از افتتاح این موزه اقای خسروی شهردار اشاره ای نمود به زلزله واز ایشان تمنا داریم در آمده از بازدیده موزه به حساب زلزله زدگان واریز شود وبلیط ای باشدچون اکثر مردم هورامان اطلاعات کافی داریم ونسل جوانان هم ار طریق معلم ومشکل جذب گردشگر ودر آمد زایی موزه وبن بست شهرمان است چون بازاچه مرزی را مدنظر قرار داد به چه روزی افتاد وتمامی دکان بازارچه تعطیل وحال شاید این هم فرجی باشد از لحاظ ا شتقال زایی ودر آمد

  پاسخ دادن
 6. 1

  حەوزەلارە

  ئایینوو ئەوەکەردەو و نۆژەن کەردەو ئاساوە پانسەو(۵۰۰)و ساڵەکەو شارو نەوسودٚێ پیرۆز بۆ جە گردٚوو مەردمو هۆرامانی ،تایبەت هام شاریەکاو نەوسۆدٚێ.

  ۱۵و کەڵەهەرزو(اذر)ساڵەو۱۳۹۶ی ڕۆجیاری.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.