یک نظر

  1. 1

    به روه فریاد رس

    از اداره میراث شهرمان تمنا دارم با توجه آتش سوزی در جنگلها و از بین رفتند نسل درخت بلوط ثبت جهانی این درخت ضروری است با توجه خاصیت درمانی آن همایش برگزار شود

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.